Přejít na PLUS
Číslo Název předpisu Účinnost od
8/2015 Sb. UPOL A-1_2015 - Pravidla užívání počítačových sítí a provozování programového vybavení UP(ze dne 27.11.2015)
4/2015 Sb. UPOL 15/1-SD_Stipentium na podporu studia v České republice v akademickém roce 2016/2017
1016/2015 Sb. UPOL FZV-SD-3_2015_Dodatek č. 1 k prováděcí normě FZV-SD-1_2014 - Směrnice děkana FZV UP ke Studijnímu a zkušebnímu řádu Univerzity Palackého v Olomouci - postgraduální studium
1017/2015 Sb. UPOL FZV-SD-2_2015_Směrnice děkana - Cena děkana FZV
2/2015 Sb. UPOL Statut FTK UP
Přesunout nahoru