Přejít na PLUS
Číslo Název předpisu Účinnost od
5/2011 Sb. UPOL A-10/2011 - Studijní a zkušební řád UP (I. úplné znění ze dne 9. 7. 2013)
6/2011 Sb. UPOL A-11/2011 - Pravidla pro vkládání peněžitých a nepeněžitých vkladů
9/2011 Sb. UPOL Směrnice děkanky S 2/2011, k provedení Studijního a zkušebního řádu UP - AKTUÁLNÍ ZNĚNÍ dle směrnic děkanky č. 5/2013
11/2011 Sb. UPOL VJRASPF2011_Volební a jednací řád Akademického senátu PF UP
15/2011 Sb. UPOL kterou se stanoví podrobnosti k provedení Studijního a zkušebního řádu UP na Právnické fakultě UP ve znění směrnic děkanky č. 2/2013, 3/2013 a 5/2013
7/2011 Sb. UPOL FZV-A-11_1_Jednací řád Vědecké rady FZV
10/2011 Sb. UPOL FZV–B3-11_1_Směrnice děkanky - Statut a pracovní postupy Etické komise FZV
1011/2011 Sb. UPOL FZV–B3-11_5_Směrnice děkanky ke studijnímu a zkušebnímu řádu UP v Olomouci
1012/2011 Sb. UPOL FZV–B3-11_7_Směrnice děkanky pro konání státních závěrečných zkoušek na FZV
3/2011 Sb. UPOL 6_2011_Sociální fond na FTK UP
Přesunout nahoru