Přejít na PLUS
Číslo Název předpisu Účinnost od
5/2009 Sb. UPOL FZV-B3-08_1_Směrnice děkana k financování mobilit zaměstnanců FZV (program LLP, Socrates)
8/2009 Sb. UPOL FZV-B3-09_2_Směrnice děkanky o anglických názvech jednotlivých pracovišť FZV
9/2009 Sb. UPOL FZV-B3-09_10_Směrnice děkanky k uznávání kreditů v rámci zahraničních studentských mobilit
Přesunout nahoru