Sdělení č. 58/2019 Sb. m. s.Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o vyhlášení opravy českého překladu Protokolu o omezování acidifikace, eutrofizace a přízemního ozónu k Úmluvě o dálkovém znečišťování ovzduší přecházejícím hranice států

https://www.zakonyprolidi.cz/ms/2019-58
Datum vyhlášení 10.12.2019
Platnost od 10.12.2019
Aktuální znění 10.12.2019

58

SDĚLENÍ

Ministerstva zahraničních věcí

Ministerstvo zahraničních věcí České republiky vyhlašuje opravu českého překladu Protokolu o omezování acidifikace, eutrofizace a přízemního ozónu k Úmluvě o dálkovém znečišťování ovzduší přecházejícím hranice států, přijatého v Göteborgu dne 30. listopadu 1999 a vyhlášeného pod č. 81/2010 Sb. m. s.

V článku 7 odstavci 1 písm. a) se slova „výkonného sekretariátu“ nahrazují slovy „výkonného tajemníka“.

V článku 7 odstavci 1 písm. b) se slova „výkonného sekretariát" nahrazují slovy „výkonného tajemníka“.

V článku 13 odstavci 2 se slova „výkonnému sekretariátu“ nahrazují slovy „výkonnému tajemníkovi“.

V článku 13 odstavci 2 se slova „výkonný sekretariát“ nahrazují slovy „výkonný tajemník“.

V článku 13 odstavci 4 se slova „výkonný sekretariát“ nahrazují slovy „výkonný tajemník“.

V článku 13 odstavci 6 se slova „výkonný sekretariát“ nahrazují slovy „výkonný tajemník“.

Verze

č. Znění od - do Novely Poznámka
1. 10.12.2019 Aktuální znění (exportováno 09.08.2020 01:30)
0. 10.12.2019 Vyhlášené znění