Sdělení č. 4/2019 Sb. m. s.Sdělení Ministerstva zahraničních věcí týkající se stanovení počtu osob, které mohou využít Dohodu mezi Českou republikou a Kanadou o usnadňování dočasných pracovních pobytů mládeže v roce 2019

https://www.zakonyprolidi.cz/ms/2019-4
Datum vyhlášení 24.01.2019
Platnost od 24.01.2019
Aktuální znění 24.01.2019

4

SDĚLENÍ

Ministerstva zahraničních věcí,

kterým se nahrazuje sdělení Ministerstva zahraničních věcí č. 74/2017 Sb. m. s.

o skutečnostech k provádění Dohody mezi Českou republikou a Kanadou

o usnadňování dočasných pracovních pobytů mládeže


Ministerstvo zahraničních věcí sděluje, že na základě výměny nót ze dne 6. prosince 2018 a 28. prosince 2018 byl podle článku 9 odst. 1 Dohody mezi Českou republikou a Kanadou o usnadňování dočasných pracovních pobytů mládeže1) stanoven počet občanů, kteří budou moci využít Dohodu v kalendářním roce 2019, na 1 150 občanů z každého státu.

1) Dohoda mezi Českou republikou a Kanadou o usnadňování dočasných pracovních pobytů mládeže, podepsaná dne 23. listopadu 2006 v Ottawě, byla vyhlášena pod č. 74/2007 Sb. m. s.; skutečnosti důležité k provádění Dohody byly oznámeny pod č. 84/2007 Sb. m. s.

Verze

č. Znění od - do Novely Poznámka
1. 24.01.2019 Aktuální znění (exportováno 29.09.2020 09:58)
0. 24.01.2019 Vyhlášené znění