Sdělení č. 17/2019 Sb. m. s.Sdělení Ministerstva zahraničních věcí, kterým se vyhlašuje oprava českého překladu změny Celní úmluvy o mezinárodní přepravě zboží na podkladě karnetů TIR (Úmluva TIR)

https://www.zakonyprolidi.cz/ms/2019-17
Datum vyhlášení 24.04.2019
Platnost od 24.04.2019
Aktuální znění 24.04.2019

17

SDĚLENÍ

Ministerstva zahraničních věcí,

kterým se vyhlašuje oprava českého překladu změny Celní úmluvy o mezinárodní přepravě zboží na podkladě karnetů TIR (Úmluva TIR), vyhlášené pod č. 10/2019 Sb. m. s.

Ministerstvo zahraničních věcí vyhlašuje opravu českého překladu změny Celní úmluvy o mezinárodní přepravě zboží na podkladě karnetů TIR (Úmluva TIR), vyhlášené pod č. 10/2019 Sb. m. s.


V článku 11 odst. 3 změny Úmluvy TIR má být místo:

„Čl. 11 odst. 3

Místo „tříměsíční“ se rozumí „měsíční“.“

správně uvedeno:

„Čl. 11 odst. 3

Místo „tři měsíce“ se rozumí „jeden měsíc“.“

Verze

č. Znění od - do Novely Poznámka
1. 24.04.2019 Aktuální znění (exportováno 08.08.2020 11:23)
0. 24.04.2019 Vyhlášené znění