Sdělení č. 49/2018 Sb. m. s.Sdělení Ministerstva zahraničních věcí, kterým se doplňuje sdělení Ministerstva zahraničních věcí č. 43/2018 Sb. m. s., o sjednání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Japonska o vízech k pracovní dovolené

https://www.zakonyprolidi.cz/ms/2018-49
Datum vyhlášení 23.11.2018
Uzavření smlouvy 01.11.2018
Platnost od 01.11.2018
Aktuální znění 01.11.2018

49

SDĚLENÍ

Ministerstva zahraničních věcí,

Ministerstvo zahraničních věcí sděluje, že na základě výměny nót ze dne 1. listopadu 2018 byl v souladu s článkem 4 Dohody mezi vládou České republiky a vládou Japonska o vízech k pracovní dovolené, podepsané v Tokiu dne 27. června 20171), stanoven maximální počet víz vydávaných podle článku 1 Dohody na 400 z každého státu v kalendářním roce.

kterým se doplňuje sdělení Ministerstva zahraničních věcí č. 43/2018 Sb. m. s., o sjednání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Japonska o vízech k pracovní dovolené

Poznámky pod čarou

1) Sdělení Ministerstva zahraničních věcí č. 43/2018 Sb. m. s.

Verze

č. Znění od - do Novely Poznámka
1. 01.11.2018 Aktuální znění (exportováno 14.08.2020 13:18)
0. 01.11.2018 Vyhlášené znění