Sdělení č. 45/2018 Sb. m. s.Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Změny č. 5 Prováděcí dohody mezi Ministerstvem zahraničních věcí České republiky a Ministerstvem zahraničních věcí a obchodu Maďarska k Dohodě mezi vládou České republiky a vládou Maďarské republiky o vzájemném zastupování jejich diplomatických misí a konzulárních úřadů při zpracování víz

https://www.zakonyprolidi.cz/ms/2018-45
Datum vyhlášení 29.10.2018
Uzavření smlouvy 28.08.2018
Platnost od 03.09.2018
Aktuální znění 03.09.2018

45

SDĚLENÍ

Ministerstva zahraničních věcí

Ministerstvo zahraničních věcí sděluje, že výměnou nót ze dne 28. srpna 2018 a 29. srpna 2018 byla sjednána Změna č. 5 Prováděcí dohody mezi Ministerstvem zahraničních věcí České republiky a Ministerstvem zahraničních věcí a obchodu Maďarska k Dohodě mezi vládou České republiky a vládou Maďarské republiky o vzájemném zastupování jejich diplomatických misí a konzulárních úřadů při zpracování víz1).

Změna č. 5 Prováděcí dohody vstoupila v platnost dne 3. září 2018.

České znění české nóty a anglické znění maďarské nóty a její překlad do českého jazyka, jež tvoří Změnu č. 5 Prováděcí dohody, se vyhlašují současně.


Č. j.: 311226-1/2018-VO

Ministerstvo zahraničních věcí České republiky projevuje úctu Ministerstvu zahraničních věcí a obchodu Maďarska v Budapešti a s odkazem na Prováděcí dohodu mezi Ministerstvem zahraničních věcí České republiky a Ministerstvem zahraničních věcí a obchodu Maďarska k Dohodě mezi vládou České republiky a vládou Maďarské republiky o vzájemném zastupování jejich diplomatických misí a konzulárních úřadů při zpracování víz, uzavřenou výměnou maďarské verbální nóty č.j. KÜM/1675-5/2013/Adm ze dne 18. března 2013 a české verbální nóty č.j. 302041/2013-KKM ze dne 2. dubna 2013, dále pozměněnou výměnou maďarské verbální nóty č.j. KÜM/1675-31/2013-Adm ze dne 16. října 2013 a české verbální nóty č.j. 307655/2013-KKM ze dne 29. října 2013 a výměnou verbálních nót č. 307558/2014-KKM z 14. října 2014 a KKM/625-44/2014/Adm z 26. listopadu 2014 (Změna č. 2) a dále výměnou verbálních nót č.j. 306247/2015-KKM z 15. září 2015 a KKM/21357/2015 z 16. října 2015 (berouce v potaz, že verbální nóty č. 306247/2015-KKM z 15. září 2015 a KKM/21357/2015 z 16. října 2015 tvoří Změnu č. 3) a dále výměnou verbálních nót č.j. 301324-2/2017-VO z 24. února 2017 a KKM/7302-1/2017/Adm ze dne 14. března 2017 (Změna č. 4) mé čest navrhnout, aby Maďarsko zastupovalo Českou republiku ve vydávání všech typů schengenských víz také v Da Nang, Quang Nam, Quang Ngai, Binh Dinh, Phu Yen, Khanh Hoa, Ninh Thuan, Binh Thuan, Dong Nai, Binh Duong, Ho Chi Minh, Long An, Ba Ria - Vung Tau, Tien Giang, Ben Tre, Vinh Long, Can Tho, Tra Vinh, Hau Giang, Bac Lieu a Ca Mau ve Vietnamské socialistické republice.

Ministerstvo zahraničních věcí a obchodu
Maďarska
Budapešť


Ministerstvo zahraničních věcí České republiky navrhuje, aby v případě, že maďarská strana bude s navrhovaným zněním souhlasit, tvořily tato nóta a souhlasné odpovědní nóta Změnu č. 5 Prováděcí dohody mezi Ministerstvem zahraničních věcí České republiky a Ministerstvem zahraničních věcí a obchodu Maďarska k Dohodě mezi vládou České republiky a vládou Maďarské republiky o vzájemném zastupování jejich diplomatických misí a konzulárních úřadů při zpracování víz, která vstoupí v platnost dne 3. září 2018.

Ministerstvo zahraničních věcí České republiky využívá této příležitosti, aby znovu ujistilo Ministerstvo zahraničních věcí a obchodu Maďarska o své nejhlubší úctě.

Praha 28. srpen 2018


PŘEKLAD

MINISTERSTVO ZAHRANIČNÍCH VĚCÍ A OBCHODU MAĎARSKA

KKM/ 29283-1/2018-Adm

VERBÁLNÍ NÓTA

Ministerstvo zahraničních věcí a obchodu Maďarska projevuje úctu Ministerstvu zahraničních věcí České republiky a má čest potvrdit příjem jeho nóty ze dne 28. srpna 2018 pod číslem 311226-1/2018-VO, ve které vážené Ministerstvo navrhuje rozšíření Dohody mezi Ministerstvem zahraničních věcí a obchodu Maďarska a Ministerstvem zahraničních věcí České republiky takto:

ZeměDiplomatická mise
Vietnamská socialistická republikaGenerální konzulát v Ho Či Minově Městě, žádosti o víza z těchto konzulárních obvodů v následujících městech a provincií Da Nang, Quang Nam, Quang Ngai, Binh Dinh, Phu Yen, Khanh Hoa, Ninh Thuan, Binh Thuan, Dong Nai, Binh Duong, Ho Chi Minh, Long An, Ba Ria - Vung Tau, Tien Giang, Ben Tre, Vinh Long, Can Tho, Tra Vinh, Hau Giang, Bac Lieu, and Ca Mau.

Ministerstvo zahraničních věcí a obchodu Maďarska informuje, že tuto notifikaci bere na vědomí. Ta zároveň tvoří součást dohody mezi Ministerstvem zahraničních věcí a obchodu Maďarska a Ministerstvem zahraničních věcí České republiky o změně Dohody uzavřené oběma stranami na základě výměny nót č. 1-9/2010, č. 43/1583 a č. 1-14/2010, která vstoupila v platnost 5. dubna 2010.

Za předpokladu, že Ministerstvo zahraničních věcí a obchodu Maďarska bude s návrhem Ministerstva zahraničních věcí České republiky souhlasit, výše uvedená verbální nota spolu s touto nótou budou tvořit Dodatek č. 5 k Dohodě mezi Maďarskem a Českou republikou o vzájemném zastupování ve vydávání víz, která je sjednána na dobu neurčitou a která vstupuje v platnost dnem 3. září 2018.

Ministerstvo zahraničních věcí a obchodu Maďarska využívá této příležitosti, aby znovu ujistil Ministerstvo zahraničních věcí České republiky o nejhlubší úctě.

V Budapešti, 29. srpna, 2018

Poznámky pod čarou

1) Dohoda mezi vládou České republiky a vládou Maďarské republiky o vzájemném zastupování jejich diplomatických misí a konzulárních úřadů při zpracování víz, sjednaná výměnou nót ze dne 14. června 2011 a dne 27. října 2011, byla vyhlášena pod č. 46/2013 Sb. m. s.
Prováděcí dohoda mezi Ministerstvem zahraničních věcí České republiky a Ministerstvem zahraničních věcí Maďarska k Dohodě mezi vládou České republiky a vládou Maďarské republiky o vzájemném zastupování jejich diplomatických misí a konzulárních úřadů při zpracování víz, sjednaná výměnou nót ze dne 18. března 2013 a dne 2. dubna 2013, byla vyhlášena pod č. 47/2013 Sb. m. s.
Změna Prováděcí dohody mezi Ministerstvem zahraničních věcí České republiky a Ministerstvem zahraničních věcí Maďarska k Dohodě mezi vládou České republiky a vládou Maďarské republiky o vzájemném zastupování jejich diplomatických misí a konzulárních úřadů při zpracovávání víz, sjednaná výměnou nót ze dne 16. října 2013 a dne 29. října 2013, byla vyhlášena pod č. 101/2013 Sb. m. s.
Změna č. 2 Prováděcí dohody mezi Ministerstvem zahraničních věcí České republiky a Ministerstvem zahraničních věcí Maďarska k Dohodě mezi vládou České republiky a vládou Maďarské republiky o vzájemném zastupování jejich diplomatických misí a konzulárních úřadů při zpracování víz, sjednaná výměnou nót ze dne 14. října 2014 a 26. listopadu 2014, byla vyhlášena pod č. 2/2015 Sb. m. s.
Změna č. 3 Prováděcí dohody mezi Ministerstvem zahraničních věcí České republiky a Ministerstvem zahraničních věcí Maďarska k Dohodě mezi vládou České republiky a vládou Maďarské republiky o vzájemném zastupování jejich diplomatických misí a konzulárních úřadů při zpracování víz, sjednaná výměnou nót ze dne 15. září 2015 a 16. října 2015, byla vyhlášena pod č. 30/2017 Sb. m. s.
Změna č. 4 Prováděcí dohody mezi Ministerstvem zahraničních věcí České republiky a Ministerstvem zahraničních věcí Maďarska k Dohodě mezi vládou České republiky a vládou Maďarské republiky o vzájemném zastupování jejich diplomatických misí a konzulárních úřadů při zpracování víz, sjednaná výměnou nót ze dne 24. února 2017 a 14. března 2017, byla vyhlášena pod č. 31/2017 Sb. m. s.

Verze

č. Znění od - do Novely Poznámka
1. 03.09.2018 Aktuální znění (exportováno 27.09.2020 16:00)
0. 03.09.2018 Vyhlášené znění