Sdělení č. 42/2018 Sb. m. s.Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o výpovědi Smlouvy o zdanění příjmů z úspor mezi Českou republikou a Kajmanskými ostrovy

https://www.zakonyprolidi.cz/ms/2018-42
Datum vyhlášení 18.10.2018
Uzavření smlouvy 13.06.2018
Platnost od 13.06.2019
Aktuální znění 13.06.2019

42

SDĚLENÍ

Ministerstva zahraničních věcí

Ministerstvo zahraničních věcí sděluje, že nótou ze dne 13. června 2018 oznámila Česká republika Kajmanským ostrovům vypovězení Smlouvy o zdanění příjmů z úspor mezi Českou republikou a Kajmanskými ostrovy1), sjednané výměnou dopisů ze dne 22. října 2004 a 17. dubna 2005.

Platnost Smlouvy končí na základě článku 11 odst. 2 Smlouvy dne 13. června 2019.

Poznámky pod čarou

1) Smlouva byla vyhlášena pod č. 103/2006 Sb. m. s. Pozastavení provádění Smlouvy bylo vyhlášeno pod č. 51/2017 Sb. m. s.

Verze

č. Znění od - do Novely Poznámka
1. 13.06.2019 Aktuální znění (exportováno 04.06.2020 22:34)
0. 18.10.2018 Vyhlášené znění