Sdělení č. 74/2017 Sb. m. s.Sdělení Ministerstva zahraničních věcí, kterým se nahrazuje sdělení Ministerstva zahraničních věcí č. 58/2017 Sb. m. s. o skutečnostech k provádění Dohody mezi Českou republikou a Kanadou o usnadňování dočasných pracovních pobytů mládeže

https://www.zakonyprolidi.cz/ms/2017-74
Datum vyhlášení 11.12.2017
Uzavření smlouvy 23.11.2017
Platnost od 11.12.2017
Aktuální znění 11.12.2017

74

SDĚLENÍ

Ministerstva zahraničních věcí,

kterým se nahrazuje sdělení Ministerstva zahraničních věcí č. 58/2017 Sb. m. s. o skutečnostech k provádění Dohody mezi Českou republikou a Kanadou o usnadňování dočasných pracovních pobytů mládeže

Ministerstvo zahraničních věcí sděluje, že na základě výměny nót ze dne 23. listopadu 2017 a 24. listopadu 2017 byl podle článku 9 odst. 1 Dohody mezi Českou republikou a Kanadou o usnadňování dočasných pracovních pobytů mládeže1) stanoven počet občanů, kteří budou moci využít Dohodu v kalendářním roce 2018, na 1 150 občanů z každého státu.


1) Dohoda mezi Českou republikou a Kanadou o usnadňování dočasných pracovních pobytů mládeže, podepsaná dne 23. listopadu 2006 v Ottawě, byla vyhlášena pod č. 74/2007 Sb. m. s.; skutečnosti důležité k provádění Dohody byly oznámeny pod č. 84/2007 Sb. m. s.

Verze

č. Znění od - do Novely Poznámka
1. 11.12.2017 Aktuální znění (exportováno 06.04.2020 15:23)
0. 11.12.2017 Vyhlášené znění