Sdělení č. 37/2017 Sb. m. s.Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o pozastavení provádění a výpovědi Smlouvy ve formě výměny dopisů o zdanění příjmů z úspor a jejího prozatímního provádění mezi Českou republikou a Ostrovem Man  

https://www.zakonyprolidi.cz/ms/2017-37
Datum vyhlášení 19.06.2017
Uzavření smlouvy 17.02.2017
Platnost od 23.02.2018
Aktuální znění 23.02.2018

37

SDĚLENÍ

Ministerstva zahraničních věcí

Ministerstvo zahraničních věcí sděluje, že dopisem ze dne 17. února 2017 bylo České republice oznámeno rozhodnutí Ostrova Man o pozastavení provádění a vypovězení Smlouvy ve formě výměny dopisů o zdanění příjmů z úspor a jejího prozatímního provádění mezi Českou republikou a Ostrovem Man, sjednané výměnou dopisů ze dne 8. června 2004 a 19. listopadu 2004 a vyhlášené pod č. 51/2008 Sb. m. s.

Provádění Smlouvy bylo pozastaveno podle článku 17 odst. 3 Smlouvy ode dne 23. února 2017. Platnost Smlouvy končí podle článku 16 odst. 2 Smlouvy dne 23. února 2018.

Verze

č. Znění od - do Novely Poznámka
1. 23.02.2018 Aktuální znění (exportováno 04.06.2020 23:09)
0. 19.06.2017 Vyhlášené znění