Sdělení č. 28/2017 Sb. m. s.Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dodatku č. 3 k Ujednání mezi vládou České republiky a vládou Belgického království o zastupování při udělování schengenských víz  

https://www.zakonyprolidi.cz/ms/2017-28
Datum vyhlášení 25.05.2017
Uzavření smlouvy 30.05.2016
Platnost od 01.06.2016
Aktuální znění 01.06.2016

28

SDĚLENÍ

Ministerstva zahraničních věcí

Ministerstvo zahraničních věcí sděluje, že výměnou nót ze dne 30. května 2016 a 8. června 2016 byl sjednán Dodatek č. 3 k Ujednání mezi vládou České republiky a vládou Belgického království o zastupování při udělování schengenských víz1).

Dodatek č. 3 vstoupil v platnost dne 1. června 2016.

Anglické znění belgické nóty a její překlad do českého jazyka a anglické znění české nóty a její překlad do českého jazyka, jež tvoří Dodatek č. 3, se vyhlašují současně.


neoficiální překlad

Velvyslanectví Belgického království
v Praze

Ministerstvo zahraničních věcí
České republiky
Praha

Naše č.j.
C4.1-16/00122
(CHB)

Velvyslanectví Belgického království projevuje úctu Ministerstvu zahraničních věcí České republiky a má čest navrhnout následující:

Velvyslanectví Belgického království navrhuje, aby byl na základě výměny verbálních nót konstituován Dodatek k Ujednání mezi vládou České republiky a vládou Belgického království o zastupování při udělování schengenských víz, které bylo sjednáno v souladu s článkem 8.4 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č.810/2009 ze dne 13. července 2009 o kodexu Společenství o vízech („vízový kodex“).

Ujednání mezi vládou České republiky a vládou Belgického království o zastupování při udělování schengenských víz (dále „Ujednání“), které bylo sjednáno na základě výměny belgické verbální nóty č.j. B1.2 639 z 24. září 2012 a české verbální nóty č.j. 308020/2012-KKM z 8. listopadu 2012, doplněné o výměnu české nóty č.j. 301490/2014-KKM ze 4. března 2014 a belgické nóty č. 14/00106 C4./CHB z 11. března 2014, je pozměněno v článku 1 týkajícího se rozsahu zastupování České republiky Belgickým království.

Belgického království navrhuje ukončit zastupování České republiky v Čínské lidové republice (Guangzhou). Toto ukončení se týká konzulárních činností v teritoriální působnosti Generálního konzulátu Belgického království v Guangzhou.

Belgické velvyslanectví má čest informovat českou stranu, že tato nóta spolu s odpovědní nótou Ministerstva zahraničních věcí České republiky představují Dodatek k Ujednání mezi vládou České republiky a vládou Belgického království o zastupování při udělování schengenských víz, který vstoupí v platnost dne 1. června 2016.

Velvyslanectví Belgického království využívá této příležitosti, aby znovu ujistilo Ministerstva zahraničních věcí České republiky o své nejhlubší úctě.

V Praze dne 30. května 2016

Poznámky pod čarou

1) Ujednání mezi vládou České republiky a vládou Belgického království o zastupování při udělování schengenských víz, sjednané výměnou nót ze dne 24. září 2012 a 8. listopadu 2012, bylo vyhlášeno pod č. 99/2012 Sb. m. s.
Dodatek k Ujednání mezi vládou České republiky a vládou Belgického království o zastupování při udělování schengenských víz, sjednaný výměnou nót ze dne 4. března 2014 a 11. března 2014, byl vyhlášen pod č. 29/2014 Sb. m. s. Dodatek č. 2 k Ujednání mezi vládou České republiky a vládou Belgického království o zastupování při udělování schengenských víz, sjednaný výměnou nót ze dne 27. listopadu 2014 a 3. prosince 2014, byl vyhlášen pod č. 3/2015 Sb. m. s.


neoficiální překlad

Č.: 304517/2016-KKM

Ministerstvo zahraničních věcí České republiky projevuje úctu Velvyslanectví Belgie v Praze a má čest potvrdit přijetí poslední verbální nóty velvyslanectví č. C4.1-16/00122 (CHB) z 30. května 2016, informující, že Belgické království chce pozastavit zastupování České republiky v Guangzhou v Číně od 1. června 2016.

Ministerstvo zahraničních věcí České republiky informuje, že verbální nótu potvrzuje a předmětná verbální nóta a tato verbální nóta představují Dodatek k Ujednání mezi vládou Belgického království a vládou České republiky o zastupování při udělování víz, uzavřený v souladu s článkem 8.4 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 810/20019 ze dne 13. července 2009 o kodexu Společenství o vízech.

Ministerstvo zahraničních věcí České republiky vyjadřuje své ocenění za zastupování Belgickým královstvím v Guangzhou a chce poděkovat za ve všech ohledech bezproblémovou spolupráci.

Ministerstvo zahraničních věcí české republiky využívá této příležitosti, aby znovu zjistilo Velvyslanectví Belgického království o své nejhlubší úctě.

V Praze 8. června 2016

Velvyslanectví Belgického království
Praha

Verze

č. Znění od - do Novely Poznámka
1. 01.06.2016 Aktuální znění (exportováno 22.10.2020 22:11)
0. 01.06.2016 Vyhlášené znění