Sdělení č. 17/2017 Sb. m. s.Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o výpovědi Dohody mezi Českou republikou a Indickou republikou o podpoře a ochraně investic a Protokolu mezi Českou republikou a Indickou republikou o změně Dohody mezi Českou republikou a Indickou republikou o podpoře a ochraně investic  

https://www.zakonyprolidi.cz/ms/2017-17
Datum vyhlášení 15.03.2017
Uzavření smlouvy 23.03.2016
Platnost od 25.04.2017
Aktuální znění 28.04.2017

17

SDĚLENÍ

Ministerstva zahraničních věcí

Ministerstvo zahraničních věcí sděluje, že nótou ze dne 23. března 2016 bylo České republice oznámeno rozhodnutí vlády Indické republiky o vypovězení Dohody mezi Českou republikou a Indickou republikou o podpoře a ochraně investic1), podepsané v Praze dne 11. října 1996 a Protokolu mezi Českou republikou a Indickou republikou o změně Dohody mezi Českou republikou a Indickou republikou o podpoře a ochraně investic2), podepsaného v Praze dne 8. června 2010.

Platnost Dohody končí podle článku 16 odst. 1 Dohody dne 25. dubna 2017. Platnost Protokolu končí podle článku 5 Protokolu téhož dne.

Poznámky pod čarou

1) č. 43/1998 Sb.

2) č. 20/2011 Sb. m. s.

Přechodné ustanovení zavedeno sdělením č. 23/2017 Sb. m. s.

Ministerstvo zahraničních věcí vyhlašuje opravu sdělení Ministerstva zahraničních věcí č. 17/2017 Sb. m. s., kterým bylo vyhlášeno ukončení platnosti Dohody mezi Českou republikou a Indickou republikou o podpoře a ochraně investic a Protokolu mezi Českou republikou a Indickou republikou o změně Dohody mezi Českou republikou a Indickou republikou o podpoře a ochraně investic, podepsané dne 11. října 1996.

Verze

č. Znění od - do Novely Poznámka
2. 28.04.2017 23/2017 Sb. m. s. Aktuální znění (exportováno 31.10.2020 15:24)
1. 25.04.2017 - 27.04.2017
0. 15.03.2017 Vyhlášené znění