Sdělení č. 16/2017 Sb. m. s. Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o změně orgánu uvedeného v článku 1 odst. 2 Prováděcího protokolu mezi vládou České republiky a vládou Ruské federace k provádění Dohody mezi Evropským společenstvím a Ruskou federací o předávání a zpětném přebírání osob

https://www.zakonyprolidi.cz/ms/2017-16
Datum vyhlášení 15.03.2017
Uzavření smlouvy 11.01.2017
Platnost od 11.01.2017
Aktuální znění 11.01.2017

16

SDĚLENÍ

Ministerstva zahraničních věcí

Ministerstvo zahraničních věcí sděluje, že v souladu s článkem 1 odst. 2 Prováděcího protokolu mezi vládou České republiky a vládou Ruské federace k provádění Dohody mezi Evropským společenstvím a Ruskou federací o předávání a zpětném přebírání osob ze dne 25. května 2006, podepsaného v Praze dne 8. prosince 20111), sdělila ruská strana nótou ze dne 11. ledna 2017 české straně změnu orgánu, který je uveden v článku 1 odst. 2 Prováděcího protokolu jako orgán zodpovědný za provádění ustanovení Dohody.

Ruské znění nóty a její překlad do českého jazyka se vyhlašují současně.


Neoficiální překlad

Č.j. 156/n/3 jed

Ministerstvo zahraničních věcí Ruské federace projevuje úctu Velvyslanectví České republiky a má čest odvolat se na Prováděcí protokol mezi vládou Ruské federace a vládou České republiky k provádění Dohody mezi Evropským společenstvím a Ruskou federací o předávání a zpětném přebírání osob z 25. května 2006, podepsaný v Praze 8. prosince 2011 (dále jen - Prováděcí protokol, Dohoda).

Ministerstvo tímto v souladu s článkem 1 odst. 2 Prováděcího protokolu informuje Velvyslanectví o tom, že v souvislosti se zrušením Federální migrační služby byly její činnosti jako hlavního příslušného orgánu zodpovědného za provádění Dohody a Prováděcího protokolu předány Ministerstvu vnitra Ruské federace.

Ministerstvo žádá Velvyslanectví, aby údaje uvedené v této notě předalo příslušným orgánům České republiky.

Ministerstvo využívá této příležitosti, aby znovu ujistilo Velvyslanectví svou hlubokou úctou.

Moskva, 11. ledna 2017

Poznámky pod čarou

1) č. 45/2012 Sb. m. s.

Verze

č. Znění od - do Novely Poznámka
1. 11.01.2017 Aktuální znění (exportováno 27.09.2020 15:23)
0. 11.01.2017 Vyhlášené znění