Sdělení č. 68/2016 Sb. m. s.Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o neplatnosti výpovědi Smlouvy o zdanění příjmů z úspor a jejího prozatímního provádění mezi Českou republikou a Nizozemským královstvím se zřetelem na Nizozemské Antily ve vztazích mezi Českou republikou a Curaçaem

https://www.zakonyprolidi.cz/ms/2016-68
Datum vyhlášení 30.12.2016
Uzavření smlouvy 16.11.2016
Platnost od 16.11.2016
Aktuální znění 16.11.2016

68

SDĚLENÍ

Ministerstva zahraničních věcí


Ministerstvo zahraničních věcí sděluje, že nótou Ministerstva zahraničních věcí Nizozemského království ze dne 16. listopadu 2016 bylo České republice oznámeno, že výpověď Smlouvy o zdanění příjmů z úspor a jejího prozatímního provádění mezi Českou republikou a Nizozemským královstvím se zřetelem na Nizozemské Antily ve vztazích mezi Českou republikou a Curaçaem, nepovažuje Nizozemské království za platnou.

Smlouva byla sjednána výměnou dopisů ze dne 8. června 2004 a 27. srpna 2004 a byla vyhlášena pod č. 96/2006 Sb. m. s. Její výpověď byla České republice oznámena dopisem ze dne 30. června 2016 a byla vyhlášena pod č. 44/2016 Sb. m. s.

Platnost Smlouvy proto dne 31. prosince 2016 nekončí.

Verze

č. Znění od - do Novely Poznámka
1. 16.11.2016 Aktuální znění (exportováno 27.10.2020 02:24)
0. 16.11.2016 Vyhlášené znění