Sdělení č. 61/2016 Sb. m. s.Sdělení Ministerstva zahraničních věcí, kterým se doplňuje sdělení Ministerstva zahraničních věcí č. 55/2016 Sb. m. s., o sjednání Dohody mezi Českou republikou a Chilskou republikou o programu pracovní dovolené  

https://www.zakonyprolidi.cz/ms/2016-61
Datum vyhlášení 14.11.2016
Uzavření smlouvy 04.10.2016
Platnost od 21.10.2016
Aktuální znění 21.10.2016

61

SDĚLENÍ

Ministerstva zahraničních věcí,

kterým se doplňuje sdělení Ministerstva zahraničních věcí č. 55/2016 Sb. m. s., o sjednání Dohody mezi Českou republikou a Chilskou republikou o programu pracovní dovolené


Ministerstvo zahraničních věcí sděluje, že na základě výměny nót ze dne 4. října 2016 a ze dne 21. října 2016 byl v souladu s článkem 6 Dohody mezi Českou republikou a Chilskou republikou o programu pracovní dovolené1) stanoven maximální počet 200 víz k pracovní dovolené vydávaných v jednom kalendářním roce Českou republikou pro občany Chilské republiky, kteří o ně požádají a splní požadavky podle čl. 5 Dohody.

Poznámky pod čarou

1) Dohoda mezi Českou republikou a Chilskou republikou o programu pracovní dovolené, podepsaná v Praze dne 7. října 2015, byla vyhlášena pod č. 55/2016 Sb. m. s.

Verze

č. Znění od - do Novely Poznámka
1. 21.10.2016 Aktuální znění (exportováno 08.08.2020 11:20)
0. 21.10.2016 Vyhlášené znění