Sdělení č. 1/2016 Sb. m. s. Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o přijetí změn harmonogramu Mezinárodní úmluvy o regulaci velrybářství, přijatých v roce 2012

https://www.zakonyprolidi.cz/ms/2016-1
Datum vyhlášení 13.01.2016
Uzavření smlouvy 02.07.2012
Ratifikace Smlouvy 05.11.2015
Platnost od 23.11.2015
Aktuální znění 23.11.2015

1

SDĚLENÍ

Ministerstva zahraničních věcí,

kterým se mění a doplňuje sdělení Ministerstva zahraničních věcí č. 7/2007 Sb. m. s. o Mezinárodní úmluvě o regulaci velrybářství a č. 87/2011 Sb. m. s., kterým byl vyhlášen harmonogram Mezinárodní úmluvy o regulaci velrybářství

Ministerstvo zahraničních věcí sděluje, že na 64. výročním zasedání Mezinárodní velrybářské komise konaném v Panamě ve dnech 2. - 6. července 2012 byly přijaty změny harmonogramu Mezinárodní úmluvy o regulaci velrybářství1).

Se změnami harmonogramu vyslovil souhlas Parlament České republiky a prezident republiky podepsal dne 5. listopadu 2015 listinu o přijetí změn harmonogramu.

Změny harmonogramu vstoupily v platnost na základě článku V odst. 3 Úmluvy dne 6. listopadu 20122). Pro Českou republiku vstoupily v platnost na základě téhož ustanovení dne 23. listopadu 2015.

Anglické znění změn harmonogramu a jejich překlad do českého jazyka se vyhlašují současně.


logo

Změny harmonogramu

Mezinárodní úmluvy o regulaci velrybářství, 1946

(Panama, 2. - 6. července 2012)

11. Počet kosticovců ulovených na jižní polokouli v sezóně 2012/13 na volném moři a v sezóně 2013 v pobřežních oblastech nesmí překročit kvóty stanovené v tabulkách 1 a 2.

12. Počet kosticovců ulovených v severním Tichém oceánu a závislých vodách v roce 2013 a v severním Atlantském oceánu v roce 2013 nesmí překročit kvóty stanovené v tabulkách 1 a 2.

13 (b) li

V letech 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 a 2018 počet ulovených velryb grónských nesmí překročit 336. V žádném z těchto let nesmí překročit počet zasažených velryb grónských 67, s tím, že jakákoli nevyužitá část této kvóty pro zásahy pro jakýkoli rok (včetně 15 nevyužitých zásahů z kvóty pro období 2008 - 2012) se převádí dál a připočítává se ke kvótám pro zásahy v následujících letech, s tím, že ke kvótě pro zásahy v jakémkoli roce nelze připočítat více než 15 zásahů.

13 (b) 2i

V letech 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 a 2018 nesmí počet plejtvákovců šedých ulovených v souladu s tímto písmenem překročit 744, s tím, že počet plejtvákovců šedých ulovených v každém z roků 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 a 2018 nesmí překročit 140.

13 (b) 4

V sezónách 2013-2018 nesmí počet keporkaků ulovených obyvateli ostrova Bequia Sv. Vincence a Grenadin překročit 24. Maso a produkty z těchto velryb musí být využity výhradně pro místní spotřebu na Sv. Vincentu a Grenadinách.

Poznámky pod čarou

1) Mezinárodní úmluva o regulaci velrybářství přijatá ve Washingtonu dne 2. prosince 1946 byla vyhlášena pod č. 7/2007 Sb. m. s.

2) Tyto změny harmonogramu nahradily změny odst. 11 a 12 a tabulky 1, 2 a 3 harmonogramu přijaté na 63. výročním zasedání Mezinárodní velrybářské komise konaném ve dnech 11. - 14. července 2011 v Jersey, které vstoupily v platnost dne 25. října 2011.

Verze

č. Znění od - do Novely Poznámka
1. 23.11.2015 Aktuální znění (exportováno 25.11.2020 06:47)
0. 23.11.2015 Vyhlášené znění