Sdělení č. 13/2015 Sb. m. s.Sdělení Ministerstva zahraničních věcí a nóta Velvyslanectví Švýcarska v České republice ze dne 22. prosince 2014, kterou švýcarská strana oznámila české straně změnu názvu orgánu uvedeného v článku 6 Protokolu mezi Ministerstvem vnitra České republiky a Spolkovým ministerstvem spravedlnosti a policie Švýcarské konfederace k provádění Smlouvy mezi Českou republikou a Švýcarskou konfederací o předávání a přebírání osob pobývajících neoprávněně na jejich území

https://www.zakonyprolidi.cz/ms/2015-13
Datum vyhlášení 11.02.2015
Uzavření smlouvy 22.12.2014
Platnost od 01.01.2015
Aktuální znění 01.01.2015

13

SDĚLENÍ

Ministerstva zahraničních věcí

Ministerstvo zahraničních věcí sděluje, že v souladu s článkem 6 odst. 2 Protokolu mezi Ministerstvem vnitra České republiky a Spolkovým ministerstvem spravedlnosti a policie Švýcarské konfederace k provádění Smlouvy mezi Českou republikou a Švýcarskou konfederací o předávání a přebírání osob pobývajících neoprávněně na jejich území1) sdělila švýcarská strana nótou ze dne 22. prosince 2014 české straně změnu v názvu orgánu uvedeného v článku 6 odst. 1 Protokolu.

Anglické znění švýcarské nóty a její překlad do českého jazyka se vyhlašují současně.


PŘEKLAD

Velvyslanectví Švýcarska v České republice

Nóta č. 115/2014

002.11

Velvyslanectví Švýcarska projevuje úctu Ministerstvu zahraničních věcí České republiky a má čest informovat o tom, že Spolkový úřad pro migraci švýcarského Spolkového ministerstva spravedlnosti a policie bude od 1. ledna 2015 přejmenován na Státní úřad pro migraci.

Státní úřad pro migraci bude zastávat všechny funkce Spolkového úřadu pro migraci, a bude tedy i nadále příslušným orgánem pro vyjednávání dvoustranných smluv v oblasti migrace, vedení migračního dialogu, jakož i podávání, přijímání a vyřizování žádostí o readmisi.

Od 1. ledna 2015 budou platit následující kontaktní informace:

Spolkové ministerstvo spravedlnosti a policie
Státní úřad pro migraci SEM
Quellenweg 6
CH- 3003 Bem-Wabern

Velvyslanectví Švýcarska by bylo vděčné Ministerstvu zahraničních věcí České republiky za informování příslušných orgánů a využívá této příležitosti, aby je znovu ujistilo svou nejhlubší úctou.

Praha 22. prosince 2014

Kopie: Ministerstvo vnitra České republiky

Ministerstvo zahraničních věcí České republiky
Praha

Poznámky pod čarou

1) Protokol mezi Ministerstvem vnitra České republiky a Spolkovým ministerstvem spravedlnosti a policie Švýcarské konfederace k provádění Smlouvy mezi Českou republikou a Švýcarskou konfederací o předávání a přebírání osob pobývajících neoprávněně na jejich území, podepsaný v Praze dne 17. září 2009, byl vyhlášen pod č. 47/2011 Sb. m. s.

Verze

č. Znění od - do Novely Poznámka
1. 01.01.2015 Aktuální znění (exportováno 14.08.2020 06:59)
0. 01.01.2015 Vyhlášené znění