Sdělení č. 84/2013 Sb. m. s.Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o změně názvu letiště uvedeného v článku 3 Protokolu mezi vládou České republiky a vládou Moldavské republiky k provedení Dohody mezi Evropským společenstvím a Moldavskou republikou o zpětném přebírání neoprávněně pobývajících osob

https://www.zakonyprolidi.cz/ms/2013-84
Datum vyhlášení 06.11.2013
Uzavření smlouvy 13.05.2013
Platnost od 06.11.2013
Aktuální znění 06.11.2013

84

SDĚLENÍ

Ministerstva zahraničních věcí,

kterým se mění a doplňuje sdělení Ministerstva zahraničních věcí č. 42/2012 Sb. m. s.

Ministerstvo zahraničních věcí sděluje, že nótou ze dne 13. května 2013 informovala česká strana moldavskou stranu o změně názvu letiště uvedeného v článku 3 Protokolu mezi vládou České republiky a vládou Moldavské republiky k provedení Dohody mezi Evropským společenstvím a Moldavskou republikou o zpětném přebírání neoprávněně pobývajících osob1).

Moldavské znění české nóty a její překlad do českého jazyka se vyhlašují současně.


PŘEKLAD

Č.398/2013-CHISIN

Velvyslanectví České republiky v Kišiněvě projevuje úctu Ministerstvu zahraničních věcí a evropské integrace Moldavské republiky, mezinárodněprávnímu odboru a má čest na základě požadavku Ministerstva vnitra České republiky informovat o změně názvu letiště uvedeného v článku 3 Protokolu mezi vládou České republiky a vládou Moldavské republiky k provedení Dohody mezi Evropským společenstvím a Moldavskou republikou o zpětném přebírání osob s neoprávněným pobytem. Dne 5. října 2012 bylo uvedené letiště přejmenováno z „letiště Praha Ruzyně“ na „Letiště Václava Havla Praha“.

Velvyslanectví České republiky v Kišiněvě využívá této příležitosti, aby znovu ujistilo Ministerstvo zahraničních věcí a evropské integrace Moldavské republiky, mezinárodněprávní odbor o své hluboké úctě.

Kišiněv, 13. května 2013

Ministerstvo zahraničních věcí a evropské integrace Moldavské republiky
mezinárodněprávní
Kišiněv

Poznámky pod čarou

1) Protokol mezi vládou České republiky a vládou Moldavské republiky k provedení Dohody mezi Evropským společenstvím a Moldavskou republikou o zpětném přebírání neoprávněně pobývajících osob, podepsaný v Praze dne 29. listopadu 2011, byl vyhlášen pod č. 42/2012 Sb. m. s.

Verze

č. Znění od - do Novely Poznámka
1. 06.11.2013 Aktuální znění (exportováno 27.09.2020 16:18)
0. 06.11.2013 Vyhlášené znění