Sdělení č. 95/2012 Sb. m. s.Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o výpovědi Českou republikou Dohody mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Jemenské arabské republiky o spolupráci v oblasti zdravotnictví a lékařských věd

https://www.zakonyprolidi.cz/ms/2012-95
Datum vyhlášení 05.12.2012
Uzavření smlouvy 15.06.2012
Platnost od 20.04.2015
Aktuální znění 20.04.2015

95

SDĚLENÍ

Ministerstva zahraničních věcí

Ministerstvo zahraničních věcí sděluje, že dne 15. června 2012 bylo diplomatickou nótou oznámeno Jemenské republice rozhodnutí vlády České republiky vypovědět Dohodu mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Jemenské arabské republiky o spolupráci v oblasti zdravotnictví a lékařských věd podepsanou v Sanaa dne 21. dubna 1985 a vyhlášenou pod č. 95/1985 Sb.

Dohoda pozbude platnosti ve vztazích mezi Českou republikou a Jemenskou republikou v souladu s ustanovením svého článku IX odst. 1 dnem 20. dubna 2015.

Verze

č. Znění od - do Novely Poznámka
1. 20.04.2015 Aktuální znění (exportováno 14.08.2020 13:00)
0. 05.12.2012 Vyhlášené znění