Sdělení č. 84/2012 Sb. m. s.Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o prodloužení platnosti Programu spolupráce v oblasti kultury, školství, vědy a sportu mezi vládou České republiky a vládou Peruánské republiky na léta 2010 – 2012

https://www.zakonyprolidi.cz/ms/2012-84
Datum vyhlášení 19.10.2012
Uzavření smlouvy 15.08.2012
Platnost od 19.10.2012
Aktuální znění 19.10.2012

84

SDĚLENÍ

Ministerstva zahraničních věcí

Ministerstvo zahraničních věcí sděluje, že výměnou nót ze dne 15. srpna 2012 a 23. srpna 2012 byla v souladu s článkem 26 Programu spolupráce v oblasti kultury, školství, vědy a sportu mezi vládou České republiky a vládou Peruánské republiky na léta 2010 – 20121) prodloužena platnost tohoto Programu o jeden rok, tj. do 31. prosince 2013.

Poznámky pod čarou

1) Program spolupráce v oblasti kultury, školství, vědy a sportu mezi vládou České republiky a vládou Peruánské republiky na léta 2010 – 2012 byl podepsán v Limě dne 20. listopadu 2009 a vyhlášen pod č. 17/2010 Sb. m. s.

Verze

č. Znění od - do Novely Poznámka
1. 19.10.2012 Aktuální znění (exportováno 27.10.2020 19:05)
0. 19.10.2012 Vyhlášené znění