Sdělení č. 95/2011 Sb. m. s.Sdělení Ministerstva zahraničních věcí, kterým se vyhlašuje oprava sdělení Ministerstva zahraničních věcí č. 35/2011 Sb. m. s.

https://www.zakonyprolidi.cz/ms/2011-95
Datum vyhlášení 27.10.2011
Platnost od 27.10.2011
Aktuální znění 27.10.2011

95

SDĚLENÍ

Ministerstva zahraničních věcí, kterým se vyhlašuje oprava sdělení Ministerstva zahraničních věcí č. 35/2011 Sb. m. s.

Ministerstvo zahraničních věcí vyhlašuje opravu svého sdělení č. 35/2011 Sb. m. s., kterým bylo vyhlášeno ukončení platnosti Dohody mezi Ministerstvem životního prostředí České republiky a Spolkovým ministerstvem pro životní prostředí, ochranu přírody a bezpečnost reaktorů Spolkové republiky Německo o uskutečnění společných pilotních projektů na ochranu životního prostředí ke snížení znečištění životního prostředí přecházejícího hranice.

V prvním odstavci se datum 15. května 2002 nahrazuje datem 17. května 2002.

Verze

č. Znění od - do Novely Poznámka
1. 27.10.2011 Aktuální znění (exportováno 21.10.2020 21:20)
0. 27.10.2011 Vyhlášené znění