Sdělení č. 94/2011 Sb. m. s.Sdělení Ministerstva zahraničních věcí, kterým se vyhlašuje oprava sdělení Ministerstva zahraničních věcí č. 29/2010 Sb. m. s.

https://www.zakonyprolidi.cz/ms/2011-94
Datum vyhlášení 27.10.2011
Platnost od 27.10.2011
Aktuální znění 27.10.2011

94

SDĚLENÍ

Ministerstva zahraničních věcí, kterým se vyhlašuje oprava sdělení Ministerstva zahraničních věcí č. 29/2010 Sb. m. s.

Ministerstvo zahraničních věcí vyhlašuje opravu svého sdělení č. 29/2010 Sb. m. s., kterým byla vyhlášena Dohoda o partnerství a spolupráci, kterou se zakládá partnerství mezi Evropskými společenstvími a jejich členskými státy na jedné straně a Tádžickou republikou na straně druhé.

Ve třetím odstavci sdělení se datum 1. února 2010 nahrazuje datem 1. ledna 2010.

Verze

č. Znění od - do Novely Poznámka
1. 27.10.2011 Aktuální znění (exportováno 26.10.2020 20:57)
0. 27.10.2011 Vyhlášené znění