Sdělení č. 88/2011 Sb. m. s.Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o opravě a doplnění sdělení Ministerstva zahraničních věcí č. 99/2009 Sb. m. s., kterým byla vyhlášena Dohoda o Mezinárodní komisi pro ochranu Labe

https://www.zakonyprolidi.cz/ms/2011-88
Datum vyhlášení 04.10.2011
Platnost od 04.10.2011
Aktuální znění 04.10.2011

88

SDĚLENÍ

Ministerstva zahraničních věcí, kterým se opravuje a doplňuje sdělení Ministerstva zahraničních věcí č. 99/2009 Sb. m. s.

Ministerstvo zahraničních věcí vyhlašuje opravu svého sdělení č. 99/2009 Sb. m. s., kterým byla vyhlášena Dohoda o Mezinárodní komisi pro ochranu Labe.

Druhý odstavec sdělení má správně znít:

Dohoda vstoupila v platnost na základě svého článku 18 dne 30. října 1992.

Ministerstvo zahraničních věcí dále sděluje, že na základě rozhodnutí Rady ze dne 2. prosince 2005 o důsledcích přistoupení České republiky a Polské republiky k Evropské unii na účast Evropského společenství na Dohodě o Mezinárodní komisi pro ochranu Odry před znečištěním a Dohodě o Mezinárodní komisi pro ochranu Labe1) přestalo být Evropské společenství stranou Dohody s účinností od 1. května 2004.

Vláda Spolkové republiky Německo, depozitář Dohody, oznámila, že s účinností od 11. března 1994 přestala být Slovenská republika smluvní stranou Dohody a smluvními stranami jsou nadále jen Česká republika a Spolková republika Německo.

Poznámky pod čarou

1) Úř. věstník L 326, 13. 12. 2005, s. 35.

Verze

č. Znění od - do Novely Poznámka
1. 04.10.2011 Aktuální znění (exportováno 26.01.2021 20:03)
0. 04.10.2011 Vyhlášené znění