Sdělení č. 11/2011 Sb. m. s.Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody mezi Českou republikou a Estonskou republikou o změnách a ukončení platnosti Dohody mezi Českou republikou a Estonskou republikou o podpoře a vzájemné ochraně investic, podepsané dne 24. října 1994 v Tallinnu

https://www.zakonyprolidi.cz/ms/2011-11
Datum vyhlášení 18.02.2011
Uzavření smlouvy 07.01.2009
Platnost od 20.02.2011
Aktuální znění 20.02.2011

11

SDĚLENÍ

Ministerstva zahraničních věcí

Ministerstvo zahraničních věcí sděluje, že výměnou nót ze dne 7. ledna 2009 a 30. září 2009 byla sjednána Dohoda mezi Českou republikou a Estonskou republikou o změnách a ukončení platnosti Dohody mezi Českou republikou a Estonskou republikou o podpoře a vzájemné ochraně investic, podepsané dne 24. října 1994 v Tallinnu1).

S Dohodou vyslovil souhlas Parlament České republiky a prezident republiky ji ratifikoval.

Dohoda vstupuje v platnost dne 20. února 2011.

Anglické znění české nóty a její překlad do českého jazyka a anglické znění estonské nóty a její překlad do českého jazyka, jež tvoří Dohodu, se vyhlašují současně.


PŘEKLAD

Č. 9/2009

Velvyslanectví České republiky v Tallinnu projevuje úctu Ministerstvu zahraničních věcí Estonské republiky a, s ohledem na doporučení obsažená ve Výroční zprávě Rady ECOFIN za rok 2006 a s přáním zajistit, aby všem investorům všech členských zemí Evropské unie bylo na základě legislativy Evropské unie poskytováno rovné zacházení, má tu čest přednést váženému Ministerstvu následující:

Česká republika navrhuje ukončit platnost Dohody mezi Českou republikou a Estonskou republikou o podpoře a vzájemné ochraně investic, podepsané dne 24. října 1994 v Tallinnu. Nadto Česká republika navrhuje, aby ustanovení článku 12 odstavce 3 této dohody nebylo nadále použitelné.

Za předpokladu, že estonská strana bude souhlasit s tímto návrhem, česká strana navrhuje, aby tato nóta a odpovědní nóta estonské strany vytvořily Dohodu mezi Českou republikou a Estonskou republikou o změnách a ukončení platnosti Dohody mezi Českou republikou a Estonskou republikou o podpoře a vzájemné ochraně investic, podepsané dne 24. října 1994 v Tallinnu.

Tato dohoda je na obou stranách předmětem vnitrostátního schvalovacího procesu a Česká republika a Estonská republika si navzájem oznámí splnění příslušných vnitrostátních právních procedur nezbytných pro vstup této dohody v platnost. Tato dohoda vstoupí v platnost 30tým dnem následujícím po datu pozdější notifikace.

Velvyslanectví České republiky v Tallinnu využívá této příležitosti, aby znovu ujistilo Ministerstvo zahraničních věcí Estonské republiky o své hluboké úctě.

V Tallinnu 7. ledna 2009

Razítko

Ministerstvo zahraničních věcí Estonské republiky
Tallinn

Poznámky pod čarou

1) Dohoda mezi Českou republikou a Estonskou republikou o podpoře a vzájemné ochraně investic, podepsaná v Tallinnu dne 24. října 1994, byla vyhlášena pod č. 203/1995 Sb.


PŘEKLAD

Ministerstvo zahraničních věcí
Estonská republika

Č. 08.2-1/1071

VERBÁLNÍ NÓTA

Ministerstvo zahraničních věcí Estonské republiky projevuje úctu Velvyslanectví České republiky a má tu čest odkázat na verbální nótu velvyslanectví č. 9/2009 ze dne 7. ledna 2009 následujícího znění:

„Velvyslanectví České republiky v Tallinnu projevuje úctu Ministerstvu zahraničních věcí Estonské republiky a, s ohledem na doporučení obsažená ve Výroční zprávě Rady ECOFIN za rok 2006 a s přáním zajistit, aby všem investorům všech členských zemí Evropské unie bylo na základě legislativy Evropské unie poskytováno rovné zacházení, má tu čest přednést váženému Ministerstvu následující:

Česká republika navrhuje ukončit platnost Dohody mezi Českou republikou a Estonskou republikou o podpoře a vzájemné ochraně investic, podepsané dne 24. října 1994 v Tallinnu. Nadto Česká republika navrhuje, aby ustanovení článku 12 odstavce 3 této dohody nebylo nadále použitelné.

Za předpokladu, že estonská strana bude souhlasit s tímto návrhem, česká strana navrhuje, aby tato nóta a odpovědní nóta estonské strany vytvořily Dohodu mezi Českou republikou a Estonskou republikou o změnách a ukončení platnosti Dohody mezi Českou republikou a Estonskou republikou o podpoře a vzájemné ochraně investic, podepsané dne 24. října 1994 v Tallinnu.

Tato dohoda je na obou stranách předmětem vnitrostátního schvalovacího procesu a Česká republika a Estonská republika si navzájem oznámí splnění příslušných vnitrostátních právních procedur nezbytných pro vstup této dohody v platnost. Tato dohoda vstoupí v platnost 30tým dnem následujícím po datu pozdější notifikace.

Velvyslanectví České republiky v Tallinnu využívá této příležitosti, aby znovu ujistilo Ministerstvo zahraničních věcí Estonské republiky o své hluboké úctě.“

Ministerstvo potvrzuje, že uvedené je pro Estonskou republiku přijatelné. V souladu s tím nóta velvyslanectví a tato odpovědní nóta vytvářejí Dohodu mezi Estonskou republikou a Českou republikou o změnách a ukončení platnosti Dohody mezi Estonskou republikou a Českou republikou o podpoře a vzájemné ochraně investic, podepsané dne 24. října 1994 v Tallinnu, která vstoupí v platnost 30tým dnem následujícím po datu pozdější notifikace o splnění vnitrostátních právních procedur pro vstup uvedené dohody v platnost.

Ministerstvo zahraničních věcí Estonské republiky využívá této příležitosti, aby znovu ujistilo Velvyslanectví České republiky o své hluboké úctě.

V Tallinnu 30. září 2009

Razítko

Verze

č. Znění od - do Novely Poznámka
1. 20.02.2011 Aktuální znění (exportováno 29.09.2020 07:01)
0. 18.02.2011 Vyhlášené znění