Sdělení č. 101/2011 Sb. m. s.Sdělení Ministerstva zahraničních věcí, kterým se vyhlašuje oprava sdělení Ministerstva zahraničních věcí č. 87/2011 Sb. m. s.

https://www.zakonyprolidi.cz/ms/2011-101
Datum vyhlášení 23.11.2011
Platnost od 23.11.2011
Aktuální znění 23.11.2011

101

SDĚLENÍ

Ministerstva zahraničních věcí,

kterým se vyhlašuje oprava sdělení

Ministerstva zahraničních věcí č. 87/2011 Sb. m. s.

Ministerstvo zahraničních věcí vyhlašuje opravu svého sdělení č. 87/2011 Sb. m. s., kterým bylo vyhlášeno přijetí změny harmonogramu Mezinárodní úmluvy o regulaci velrybářství.

Ve třetím odstavci v první větě sdělení se datum 13. října 2010 nahrazuje datem 11. ledna 2011.

Verze

č. Znění od - do Novely Poznámka
1. 23.11.2011 Aktuální znění (exportováno 29.09.2020 19:48)
0. 23.11.2011 Vyhlášené znění