Sdělení č. 10/2011 Sb. m. s.Sdělení Ministerstva zahraničních věcí, kterým se vyhlašuje oprava českého překladu Evropské úmluvy o osvojení dětí, vyhlášené pod č. 132/2000 Sb. m. s.

https://www.zakonyprolidi.cz/ms/2011-10
Datum vyhlášení 14.02.2011
Platnost od 14.02.2011
Aktuální znění 14.02.2011

10

SDĚLENÍ

Ministerstva zahraničních věcí,

kterým se vyhlašuje oprava českého překladu Evropské úmluvy o osvojení dětí, vyhlášené pod č. 132/2000 Sb. m. s.

Ministerstvo zahraničních věcí vyhlašuje opravu českého překladu Evropské úmluvy o osvojení dětí, přijaté ve Štrasburku dne 24. dubna 1967 a vyhlášené pod č. 132/2000 Sb. m. s.

Článek 7 odst. 1 Úmluvy se nahrazuje takto:

„Dítě lze osvojit pouze v případě, že osvojitel dosáhl minimální věkové hranice předepsané pro tento účel, přičemž tato minimální věková hranice nemá být stanovena na méně než 21 let ani na více než 35 let.“

Verze

č. Znění od - do Novely Poznámka
1. 14.02.2011 Aktuální znění (exportováno 30.05.2020 20:12)
0. 14.02.2011 Vyhlášené znění