Sdělení č. 31/2010 Sb. m. s.Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o přijetí Přílohy D Montrealského protokolu o látkách, které poškozují ozonovou vrstvu

https://www.zakonyprolidi.cz/ms/2010-31
Datum vyhlášení 15.03.2010
Uzavření smlouvy 21.06.1991
Platnost od 27.05.1992
Aktuální znění 27.05.1992

31

SDĚLENÍ

Ministerstva zahraničních věcí

Ministerstvo zahraničních věcí sděluje, že ve dnech 19. – 21. června 1991 byla v Nairobi na 3. zasedání stran Montrealského protokolu o látkách, které poškozují ozonovou vrstvu1), přijata Příloha D Montrealského protokolu.

Příloha D Montrealského protokolu vstoupila v platnost na základě článku 10 odst. 2 písm. c) Vídeňské úmluvy na ochranu ozonové vrstvy2) dne 27. května 1992 a tímto dnem vstoupila v platnost i pro Českou republiku.

Anglické znění Přílohy D Montrealského protokolu a její překlad do českého jazyka se vyhlašují současně.


C.N.227.1991.TREATIES-7 (Annex)

PŘEKLAD

C.N.227.1991.SMLOUVY-7 (příloha)

Příloha V

Nová příloha k Montrealskému protokolu

Příloha D*

Seznam výrobků** obsahujících regulované látky uvedené v Příloze A

(přijato v souladu s odstavcem 3 článku 4)

1. Klimatizace vozidel a nákladních aut (bez ohledu zda je nebo není jejich součástí)

2. Domácí a komerční chladící a větrací/ohřevná zařízení***,

např.lednice,

mrazáky,

odvlhčovače vzduchu,

chladiče vody,

stroje na výrobu ledu,

větráky a tepelná čerpadla

3. Aerosolové výrobky kromě lékařských aerosolů

4. Přenosné hasicí přístroje

5. Izolační desky, panely a obaly potrubí

6. Prepolymery

Poznámky pod čarou

1) Montrealský protokol o látkách, které poškozují ozonovou vrstvu, přijatý v Montrealu dne 16. září 1987, byl vyhlášen pod č. 109/2003 Sb. m. s. Změna Montrealského protokolu o látkách, které poškozují ozonovou vrstvu, přijatá v Londýně dne 29. června 1990, byla vyhlášena pod č. 110/2003 Sb. m. s. Změna Montrealského protokolu o látkách, které poškozují ozonovou vrstvu, přijatá v Kodani dne 25. listopadu 1992, byla vyhlášena pod č. 111/2003 Sb. m. s. Změna Montrealského protokolu o látkách, které poškozují ozonovou vrstvu, přijatá v Montrealu dne 17. září 1997, byla vyhlášena pod č. 112/2003 Sb. m. s. Změna Montrealského protokolu o látkách, které poškozují ozonovou vrstvu, přijatá v Pekingu dne 3. prosince 1999, byla vyhlášena pod č. 113/2003 Sb. m. s. Úpravy Montrealského protokolu o látkách, které poškozují ozonovou vrstvu, byly vyhlášeny pod č. 17–22/2009 Sb. m. s.

2) Vídeňská úmluva na ochranu ozonové vrstvy, přijatá ve Vídni dne 22. března 1985, byla vyhlášena pod č. 108/2003 Sb. m. s.

* Tato příloha byla přijata třetím zasedáním stran v Nairobi, 19. - 21. června 1991, jak vyžaduje ustanovení odstavce 3 článku 4 Protokolu.

** Neplatí, pokud jsou přepravovány jako zásilky pro potřeby osobní či domácnosti nebo v podobných nekomerčních situacích, které jsou obvykle vyloučeny z celní kontroly.

*** Pokud obsahují regulované látky v Příloze A jako je chladivo a/nebo izolační materiál výrobku.

Verze

č. Znění od - do Novely Poznámka
1. 27.05.1992 Aktuální znění (exportováno 21.10.2020 18:55)
0. 27.05.1992 Vyhlášené znění