Sdělení č. 27/2010 Sb. m. s.Sdělení Ministerstva zahraničních věcí, kterým se vyhlašuje oprava sdělení Ministerstva zahraničních věcí č. 8/2010 Sb. m. s.

https://www.zakonyprolidi.cz/ms/2010-27
Datum vyhlášení 15.03.2010
Platnost od 15.03.2010
Aktuální znění 15.03.2010

27

SDĚLENÍ

Ministerstva zahraničních věcí,

kterým se vyhlašuje oprava sdělení Ministerstva zahraničních věcí č. 8/2010 Sb. m. s.

Ministerstvo zahraničních věcí vyhlašuje opravu svého sdělení č. 8/2010 Sb. m. s. o Druhé dodatkové úmluvě o vydávání mezi Českou republikou a Spojenými státy americkými, podepsané v Praze dne 16. května 2006.

Třetí odstavec sdělení Ministerstva zahraničních věcí má správně znít:

„Dodatková úmluva vstupuje v platnost na základě svého článku 17 odst. 1 a na základě článku 22 odst. 1 Dohody o vydávání mezi Evropskou unií a Spojenými státy americkými2) dne 1. února 2010.“

Verze

č. Znění od - do Novely Poznámka
1. 15.03.2010 Aktuální znění (exportováno 30.05.2020 21:36)
0. 15.03.2010 Vyhlášené znění