Sdělení č. 25/2010 Sb. m. s.Sdělení Ministerstva zahraničních věcí, kterým se vyhlašuje oprava sdělení Ministerstva zahraničních věcí č. 6/2010 Sb. m. s.

https://www.zakonyprolidi.cz/ms/2010-25
Datum vyhlášení 15.03.2010
Platnost od 15.03.2010
Aktuální znění 15.03.2010

25

SDĚLENÍ

Ministerstva zahraničních věcí,

kterým se vyhlašuje oprava sdělení Ministerstva zahraničních věcí č. 6/2010 Sb. m. s.

Ministerstvo zahraničních věcí vyhlašuje opravu svého sdělení č. 6/2010 Sb. m. s. o Dohodě o vydávání mezi Evropskou unií a Spojenými státy americkými, podepsané ve Washingtonu dne 25. června 2003.

Třetí odstavec sdělení Ministerstva zahraničních věcí má správně znít:

„Dohoda vstupuje v platnost na základě svého článku 22 odst. 1 dne 1. února 2010 a tímto dnem vstupuje v platnost i pro Českou republiku.“

Verze

č. Znění od - do Novely Poznámka
1. 15.03.2010 Aktuální znění (exportováno 08.08.2020 10:57)
0. 15.03.2010 Vyhlášené znění