Sdělení č. 78/2009 Sb. m. s.Sdělení Ministerstva zahraničních věcí k platnosti dvoustranných mezinárodních smluv ve vztazích mezi Českou republikou a Uzbeckou republikou

https://www.zakonyprolidi.cz/ms/2009-78
Datum vyhlášení 23.09.2009
Platnost od 24.03.2000
Aktuální znění 24.03.2000

78

SDĚLENÍ

Ministerstva zahraničních věcí

Ministerstvo zahraničních věcí sděluje, že na základě ukončení jednání mezi Českou republikou a Uzbeckou republikou o právním nástupnictví do mezinárodních smluv sjednaných mezi bývalým Československem (kterým se rozumí někdejší Česká a Slovenská Federativní Republika, Československá socialistická republika, resp. Československá republika) a bývalým Svazem sovětských socialistických republik, při nichž česká strana vycházela do ukončení zmíněných jednání z prohlášení České republiky, podle kterého se Česká republika počínaje 1. lednem 1993 považuje za právního nástupce ve dvoustranných mezinárodních smlouvách, v nichž jednou ze stran bylo bývalé Československo, a s ohledem na výměnu nót ze dne 21. března 2000 a ze dne 24. března 2000 nejsou tyto smlouvy od 24. března 2000 považovány za platné ve vztazích mezi Českou republikou a Uzbeckou republikou.

Verze

č. Znění od - do Novely Poznámka
1. 24.03.2000 Aktuální znění (exportováno 27.10.2020 22:34)
0. 24.03.2000 Vyhlášené znění