Sdělení č. 77/2009 Sb. m. s.Sdělení Ministerstva zahraničních věcí k platnosti dvoustranných mezinárodních smluv ve vztazích mezi Českou republikou a Republikou Kazachstán

https://www.zakonyprolidi.cz/ms/2009-77
Datum vyhlášení 23.09.2009
Platnost od 01.01.2001
Aktuální znění 01.01.2001

77

SDĚLENÍ

Ministerstva zahraničních věcí

Ministerstvo zahraničních věcí sděluje, že na základě ukončení jednání mezi Českou republikou a Republikou Kazachstán o právním nástupnictví do mezinárodních smluv, sjednaných mezi bývalým Československem (kterým se rozumí někdejší Česká a Slovenská Federativní Republika, Československá socialistická republika, resp. Československá republika) a bývalým Svazem sovětských socialistických republik, při nichž česká strana vycházela do ukončení zmíněných jednání z prohlášení České republiky, podle kterého se Česká republika počínaje 1. lednem 1993 považuje za právního nástupce ve dvoustranných mezinárodních smlouvách, v nichž jednou ze stran bylo bývalé Československo, a s ohledem na výměnu nót ze dne 20. června 2000 a ze dne 31. října 2000 nejsou tyto smlouvy od 1. ledna 2001 považovány za platné ve vztazích mezi Českou republikou a Republikou Kazachstán.

Verze

č. Znění od - do Novely Poznámka
1. 01.01.2001 Aktuální znění (exportováno 14.08.2020 10:59)
0. 01.01.2001 Vyhlášené znění