Sdělení č. 75/2009 Sb. m. s.Sdělení Ministerstva zahraničních věcí k platnosti dvoustranných mezinárodních smluv ve vztazích mezi Českou republikou a Republikou Tádžikistán

https://www.zakonyprolidi.cz/ms/2009-75
Datum vyhlášení 23.09.2009
Platnost od 30.05.2004
Vyhlášené znění 30.05.2004

75

SDĚLENÍ

Ministerstva zahraničních věcí

Ministerstvo zahraničních věcí sděluje, že na základě ukončení jednání mezi Českou republikou a Republikou Tádžikistán o právním nástupnictví do mezinárodních smluv, sjednaných mezi bývalým Československem (kterým se rozumí někdejší Česká a Slovenská Federativní Republika, Československá socialistická republika, resp. Československá republika) a bývalým Svazem sovětských socialistických republik, při nichž česká strana vycházela do ukončení zmíněných jednání z prohlášení České republiky, podle kterého se Česká republika počínaje 1. lednem 1993 považuje za právního nástupce ve dvoustranných mezinárodních smlouvách, v nichž jednou ze stran bylo bývalé Československo, a s ohledem na nótu české strany ze dne 6. dubna 2004 nejsou tyto smlouvy od 30. května 2004 považovány za platné ve vztazích mezi Českou republikou a Republikou Tádžikistán.

Verze

č. Znění od - do Novely Poznámka
1. 30.05.2004 Aktuální znění (exportováno 24.09.2020 23:36)
0. 30.05.2004 Vyhlášené znění