Sdělení č. 3/2009 Sb. m. s.Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o ukončení platnosti Smlouvy mezi Československou socialistickou republikou a Bulharskou lidovou republikou o úpravě dvojího státního občanství

https://www.zakonyprolidi.cz/ms/2009-3
Datum vyhlášení 13.01.2009
Uzavření smlouvy 11.12.1990
Platnost od 04.05.1995
Aktuální znění 04.05.1995

3

SDĚLENÍ

Ministerstva zahraničních věcí

Ministerstvo zahraničních věcí sděluje, že dne 11. prosince 1990 vypověděla Bulharská republika Smlouvu mezi Československou socialistickou republikou a Bulharskou lidovou republikou o úpravě dvojího státního občanství, podepsanou v Praze dne 31. května 1974, vyhlášenou pod č. 61/1975 Sb.

Smlouva pozbyla platnosti ve vztazích mezi Českou republikou a Bulharskou republikou v souladu s ustanovením svého článku 16 dnem 4. května 1995.

Verze

č. Znění od - do Novely Poznámka
1. 04.05.1995 Aktuální znění (exportováno 05.08.2020 10:08)
0. 04.05.1995 Vyhlášené znění