Sdělení č. 105/2009 Sb. m. s.Sdělení Ministerstva zahraničních věcí k platnosti Dohody mezi vládou České republiky a vládou Slovenské republiky o podpoře a vzájemné ochraně investic

https://www.zakonyprolidi.cz/ms/2009-105
Datum vyhlášení 23.10.2009
Uzavření smlouvy 30.07.2009
Platnost od 01.05.2004
Aktuální znění 01.05.2004

105

SDĚLENÍ

Ministerstva zahraničních věcí

Ministerstvo zahraničních věcí sděluje s odvoláním na nótu Velvyslanectví České republiky v Bratislavě č. j. 624/2009 ze dne 30. července 2009, že Dohoda mezi vládou České republiky a vládou Slovenské republiky o podpoře a vzájemné ochraně investic, podepsaná dne 23. listopadu 1992 v Bratislavě, pozbyla platnosti a aplikovatelnosti dnem 1. května 2004.

Verze

č. Znění od - do Novely Poznámka
1. 01.05.2004 Aktuální znění (exportováno 31.10.2020 15:23)
0. 01.05.2004 Vyhlášené znění