Sdělení č. 80/2007 Sb. m. s.Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Ujednání mezi vládou České republiky a vládou Polské republiky o změně přílohy číslo 3 Dohody mezi vládou České republiky a vládou Polské republiky o hraničních přechodech, přechodech na turistických stezkách protínajících státní hranice a zásadách překračování státních hranic mimo hraniční přechody, podepsané ve Varšavě dne 22. listopadu 1996

https://www.zakonyprolidi.cz/ms/2007-80
Datum vyhlášení 07.11.2007
Uzavření smlouvy 14.08.2007
Platnost od 20.08.2007
Aktuální znění 20.08.2007

80

SDĚLENÍ

Ministerstva zahraničních věcí

Ministerstvo zahraničních věcí sděluje, že výměnou nót ze dne 15. března 2007 a 14. srpna 2007 bylo sjednáno Ujednání mezi vládou České republiky a vládou Polské republiky o změně přílohy číslo 3 Dohody mezi vládou České republiky a vládou Polské republiky o hraničních přechodech, přechodech na turistických stezkách protínajících státní hranice a zásadách překračování státních hranic mimo hraniční přechody, podepsané ve Varšavě dne 22. listopadu 1996*)

Ujednání vstoupilo v platnost dne 20. srpna 2007.

České znění české nóty a polské znění polské nóty a její překlad do českého jazyka, jež tvoří Ujednání, se vyhlašují současně.


2316/2007-Var.

Velvyslanectví České republiky ve Varšavě projevuje úctu Ministerstvu zahraničních věcí Polské republiky a s odvoláním na jeho nótu č. DPT.I 2265-31-2003/SW/51 ze dne 21. února 2006, jejímž obsahem je návrh na sjednání Ujednání mezi vládou České republiky a vládou Polské republiky o změně přílohy číslo 3 Dohody mezi vládou České republiky a vládou Polské republiky o hraničních přechodech, přechodech na turistických stezkách protínajících státní hranice a zásadách překračování státních hranic mimo hraniční přechody, podepsané ve Varšavě dne 22. listopadu 1996, má čest sdělit, že vláda České republiky nesouhlasí s výše uvedeným návrhem vlády Polské republiky.

Zároveň má Velvyslanectví České republiky čest na základě článku 10 v návaznosti na článek 4 odstavec 2 Dohody mezi vládou České republiky a vládou Polské republiky o hraničních přechodech, přechodech na turistických stezkách protínajících státní hranice a zásadách překračování státních hranic mimo hraniční přechody, podepsané ve Varšavě dne 22. listopadu 1996, navrhnout změnu přílohy číslo 3 výše uvedené Dohody následujícího znění:

V příloze číslo 3 - Seznam přechodů na turistických stezkách protínajících státní hranice - se za pořadové číslo 50 připojují pořadová čísla 51 až 62 následujícího znění:

Poř. č.Název přechoduhran. znakcharakterobdobí provozuProvozní doba
51Vrchmezí - OrlicaIII/124/1P, C, L1. 4.-30. 9.
1. 10.-31. 3.
8:00 - 20:00
8:00 - 18:00
52Bílá Voda (Růženec) -OrłowiecIII/7/19 -
III/8
P, C, L,
voz
1. 4.-30. 9.
1. 10.-31. 3.
8:00 - 20:00
8:00 - 18:00
53Martinova Bouda - Czarna PrzełęczIV/39/11 -
IV/39/12
P, L1. 4.-30. 9.
1. 10.-31. 3.
8:00 - 20:00
9:00 - 16:00
54Petrova Bouda - JagniątkówIV/38P, L1. 4.-30. 9.
1. 10.-31. 3.
8:00 - 20:00
9:00 - 16:00
55Ondřejovice - PodlesieII/157/8 -
II/158a-
II/158b
P, C, L,
voz.
celoročně6:00 - 22:00
56Zlaté Hory (Biskupská kupa, vrchol) - Jarnołtówek11/147/1 -
11/147/2
P, C, L1. 4.-30. 9.
1. 10.-31. 3.
8:00 - 22:00
8:00 - 18:00
57Ruprechtický Špičák (vrchol) - ŁomnicaIII/215P, C, L1. 4.-30. 9.
1. 10.-31. 3.
8:00 - 20:00
8:00 - 18:00
58Nýzerov - Bielice111/35P, C, L1. 4.-30. 9.
1. 10.-31. 3.
6:00 - 20:00
8:00 - 18:00
59Paprsek - BieliceIII/47/7 -
III/47/8
P, C, L1. 4.-30. 9.
1. 10.-31. 3.
6:00 - 20:00
8:00 - 18:00
60Žďárky - PstrążnaIII/l64/26 -
III/l 64/27
P, C, L1. 4.-30. 9.
1. 10.-31. 3.
6:00 - 20:00
8:00 - 18:00
61Bílá Voda - Złoty Stok11/202P, Cceloročně6:00 - 22:00
62Velká Čantoryje - Wielka Czantoria1/43P, C, L1. 4.-30. 9.
1. 10.-31. 3.
8:00 - 20:00
8:00 - 18:00

Velvyslanectví České republiky zároveň informuje, že zřízení původně plánovaného přechodu na turistické stezce protínající státní hranice Orlické Záhoří Trčkov - Lasówka není možné z důvodu vytvoření Ptačí oblasti Orlické Záhoří v dané lokalitě.

Velvyslanectví České republiky navrhuje, aby v případě vyjádření souhlasu vládou Polské republiky s výše uvedeným tato nóta a souhlasná odpověď polské strany na ni tvořily Ujednání mezi vládou České republiky a vládou Polské republiky o změně přílohy číslo 3 Dohody mezi vládou České republiky a vládou Polské republiky o hraničních přechodech, přechodech na turistických stezkách protínajících státní hranice a zásadách překračování státních hranic mimo hraniční přechody, podepsané ve Varšavě dne 22. listopadu 1996, které vstoupí v platnost dnem doručení odpovědní nóty

Velvyslanectví České republiky využívá této příležitosti, aby znovu ujistilo Ministerstvo zahraničních věcí Polské republiky o své hluboké úctě.

Varšava 15. března 2007

Ministerstvo zahraničních věcí Polské republiky
Varšava

Poznámky pod čarou

*) Dohoda mezi vládou České republiky a vládou Polské republiky o hraničních přechodech, přechodech na turistických stezkách protínajících státní hranice a zásadách překračování státních hranic mimo hraniční přechody, podepsaná ve Varšavě dne 22. listopadu 1996, byla vyhlášena pod č. 23/1998 Sb.


PŘEKLAD

DPT.I 2265-5-2007/235

Ministerstvo zahraničních věcí Polské republiky projevuje úctu Velvyslanectví České republiky ve Varšavě a má čest potvrdit doručení nóty č. 2316/2007-Var. ze dne 15. března 2007 v následujícím znění:

„Velvyslanectví České republiky ve Varšavě projevuje úctu Ministerstvu zahraničních věcí Polské republiky a v návaznosti na jeho diplomatickou nótu číslo DPT.I 2265-31-2003/SW/51 ze dne 21. února 2006, která obsahuje návrh na sjednání Ujednání mezi vládou České republiky a vládou Polské republiky o změně přílohy číslo 3 Dohody mezi vládou České republiky a vládou Polské republiky o hraničních přechodech, přechodech na turistických stezkách protínajících státní hranice a zásadách překračování státních hranic mimo hraniční přechody, podepsané ve Varšavě dne 22. listopadu 1996, má čest sdělit, že vláda České republiky nesouhlasí s výše uvedeným návrhem vlády Polské republiky.

Zároveň má Velvyslanectví České republiky čest navrhnout, na základě článku 10 v návaznosti na článek 4 odstavec 2 Dohody mezi vládou České republiky a vládou Polské republiky o hraničních přechodech, přechodech na turistických stezkách protínajících státní hranice a zásadách překračování státních hranic mimo hraniční přechody, podepsané ve Varšavě dne 22. listopadu 1996, změnu přílohy č. 3 výše uvedené Dohody v následujícím znění:

V příloze číslo 3 - Seznam přechodů na turistických stezkách protínajících státní hranice - se po pořadovém čísle 50 vkládají pořadová čísla 51 - 62 v následujícím znění:

Poř. č.Název přechoduhran. znakcharakterobdobí provozuProvozní doba
51Vrchmezí - OrlicaIII/124/1P, C, L1. 4.-30. 9.
1. 10.-31. 3.
8:00 - 20:00
8:00 - 18:00
52Bílá Voda (Růženec) -OrłowiecIII/7/19 -
III/8
P, C, L,
voz
1. 4.-30. 9.
1. 10.-31. 3.
8:00 - 20:00
8:00 - 18:00
53Martinova Bouda - Czarna PrzełęczIV/39/11 -
IV/39/12
P, L1. 4.-30. 9.
1. 10.-31. 3.
8:00 - 20:00
9:00 - 16:00
54Petrova Bouda - JagniątkówIV/38P, L1. 4.-30. 9.
1. 10.-31. 3.
8:00 - 20:00
9:00 - 16:00
55Ondřejovice - PodlesieII/157/8 -
II/158a-
II/158b
P, C, L,
voz.
celoročně6:00 - 22:00
56Zlaté Hory (Biskupská kupa, vrchol)-Jarnołtówek11/147/1 -
11/147/2
P, C, L1. 4.-30. 9.
1. 10.-31. 3.
8:00 - 22:00
8:00 - 18:00
57Ruprechtický Špičák (vrchol) - ŁomnicaIII/215P, C, L1. 4.-30. 9.
1. 10.-31. 3.
8:00 - 20:00
8:00 - 18:00
58Nýzerov - Bielice111/35P, C, L1. 4.-30. 9.
1. 10.-31. 3.
6:00 - 20:00
8:00 - 18:00
59Paprsek - BieliceIII/47/7 -
III/47/8
P, C, L1. 4.-30. 9.
1. 10.-31. 3.
6:00 - 20:00
8:00 - 18:00
60Žďárky - PstrążnaIII/l64/26 -
III/l 64/27
P, C, L1. 4.-30. 9.
1. 10.-31. 3.
6:00 - 20:00
8:00 - 18:00
61Bílá Voda - Złoty Stok11/202P, Cceloročně6:00 - 22:00
62Velká Čantoryje - Wielka Czantoria1/43P, C, L1. 4.-30. 9.
1. 10.-31. 3.
8:00 - 20:00
8:00 - 18:00

Velvyslanectví České republiky současně informuje, že zřízení původně plánovaného přechodu na turistické stezce protínající státní hranice Orlické Záhoří Trčkov - Lasówka není možné s ohledem na to, že v lokalitě Orlického Záhoří byla zřízena chráněná ptačí oblast.

Velvyslanectví České republiky navrhuje, aby v případě vyjádření souhlasu vládou Polské republiky s výše uvedeným tato nóta společně s odpovědí na ni tvořily Ujednání mezi vládou České republiky a vládou Polské republiky o změně přílohy číslo 3 Dohody mezi vládou České republiky a vládou Polské republiky o hraničních přechodech, přechodech na turistických stezkách protínajících státní hranice a zásadách překračování státních hranic mimo hraniční přechody, podepsané ve Varšavě dne 22. listopadu 1996, které vstoupí v platnost dnem doručení odpovědní nóty.

Velvyslanectví České republiky využívá této příležitosti, aby znovu ujistilo Ministerstvo zahraničích věcí Polské republiky o hluboké úctě.“

Ministerstvo zahraničních věcí Polské republiky má čest sdělit, že vláda Polské republiky souhlasí s výše uvedeným a přijímá návrh Velvyslanectví České republiky, aby výše uvedená nóta spolu s odpovědí na ni tvořily Ujednání mezi vládou Polské republiky a vládou České republiky o změně přílohy číslo 3 Dohody mezi vládou Polské republiky a vládou České republiky o hraničních přechodech, přechodech na turistických stezkách protínajících státní hranice a zásadách překračování státních hranic mimo hraniční přechody, podepsané ve Varšavě dne 22. listopadu 1996, které vstoupí v platnost dnem doručení této nóty.

Zároveň si Ministerstvo zahraničních věcí Polské republiky dovoluje požádat o předání informace o datu doručení této nóty české straně za účelem správného stanovení data vstupu uvedeného Ujednání v platnost.

Ministerstvo zahraničních věcí Polské republiky využívá této příležitosti, aby znovu ujistilo Velvyslanectví České republiky ve Varšavě o hluboké úctě.

Varšava 14. srpna 2007

Velvyslanectví České republiky ve Varšavě

Verze

č. Znění od - do Novely Poznámka
1. 20.08.2007 Aktuální znění (exportováno 21.10.2020 12:26)
0. 20.08.2007 Vyhlášené znění