Sdělení č. 8/2006 Sb. m. s.Sdělení Ministerstva zahraničních věcí, kterým se opravuje sdělení Ministerstva zahraničních věcí č. 26/2005 Sb. m. s.

https://www.zakonyprolidi.cz/ms/2006-8
Datum vyhlášení 09.01.2006
Platnost od 09.01.2006
Aktuální znění 09.01.2006

8

SDĚLENÍ

Ministerstva zahraničních věcí,

kterým se opravuje sdělení Ministerstva zahraničních věcí č. 26/2005 Sb. m. s., o sjednání Smlouvy mezi Českou republikou a Slovenskou republikou o spolupráci v boji proti trestné činnosti, při ochraně veřejného pořádku a při ochraně státních hranic, podepsané v Bratislavě dne 27. ledna 2004

Ministerstvo zahraničních věcí vyhlašuje opravu sdělení č. 26/2005 Sb. m. s., kterým byla publikovaná Smlouva mezi Českou republikou a Slovenskou republikou o spolupráci v boji proti trestné činnosti, při ochraně veřejného pořádku a při ochraně státních hranic, podepsaná v Bratislavě dne 27. ledna 2004.

Na poslední straně publikované Smlouvy má být správně uvedeno, že za Slovenskou republiku Smlouvu podepsal ministr vnitra Vladimír Palko v. r.

Verze

č. Znění od - do Novely Poznámka
1. 09.01.2006 Aktuální znění (exportováno 10.07.2020 02:12)
0. 09.01.2006 Vyhlášené znění