Sdělení č. 67/2006 Sb. m. s.Sdělení Ministerstva zahraničních věcí doplňující sdělení Ministerstva zahraničních věcí vyhlášené pod č. 111/2004 Sb. m. s.

https://www.zakonyprolidi.cz/ms/2006-67
Datum vyhlášení 14.07.2006
Platnost od 14.07.2006
Aktuální znění 14.07.2006

67

SDĚLENÍ

Ministerstva zahraničních věcí

doplňující sdělení Ministerstva zahraničních věcí vyhlášené pod č. 111/2004 Sb. m. s.

Ministerstvo zahraničních věcí sděluje, že v rámci harmonizace smluvní základny České republiky s právem Evropských společenství a Evropské unie byla ukončena platnost následujících mezinárodních smluv v gesci Ministerstva dopravy:

a) na základě vzájemné shody smluvních stran:

1. Obchodní a plavební smlouva mezi republikou Československou a královstvím Srbů, Chorvatů a Slovinců, podepsaná v Praze dne 14. listopadu 1928, vyhlášená pod č. 163/1929 Sb.

Platnost skončila ve vztahu mezi Českou republikou a Republikou Bosna a Hercegovina dne 1. května 2004.

2. Dohoda k Obchodní a plavební smlouvě mezi republikou Československou a královstvím Srbů, Chorvatů a Slovinců ze dne 14. 11. 1928 sjednaná výměnou nót v Praze dne 14. ledna 1946

Platnost skončila ve vztahu mezi Českou republikou a Republikou Slovinsko dne 1. května 2004.

b) na základě výpovědi Českou republikou:

1. Obchodní, celní a plavební úmluva mezi republikou Československou a Persií, podepsaná v Teheránu dne 30. dubna 1929, vyhlášená pod č. 66/1929 Sb.

Platnost skončila dne 30. června 2004.

Verze

č. Znění od - do Novely Poznámka
1. 14.07.2006 Aktuální znění (exportováno 14.08.2020 22:03)
0. 14.07.2006 Vyhlášené znění