Sdělení č. 54/2006 Sb. m. s.Sdělení Ministerstva zahraničních věcí týkající se změn dvoustranné mezinárodní smlouvy v oblasti zdravotnictví mezi Českou republikou a Syrskou arabskou republikou

https://www.zakonyprolidi.cz/ms/2006-54
Datum vyhlášení 16.05.2006
Platnost od 21.10.2004
Aktuální znění 21.10.2004

54

SDĚLENÍ

Ministerstva zahraničních věcí

Ministerstvo zahraničních věcí sděluje, že dnem 21. října 2004 na základě ukončení jednání mezi Českou republikou a Syrskou arabskou republikou o sukcesi do dvoustranných mezinárodních smluv pozbyly platnosti ve vztazích mezi Českou republikou a Syrskou arabskou republikou článek 9 odstavec 2 a článek 11 odstavec 4 Úmluvy o spolupráci v oblasti zdravotnictví mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Syrské arabské republiky, podepsané v Praze dne 11. září 1975 a vyhlášené pod č. 106/1976 Sb.

Verze

č. Znění od - do Novely Poznámka
1. 21.10.2004 Aktuální znění (exportováno 30.09.2020 20:18)
0. 21.10.2004 Vyhlášené znění