Sdělení č. 52/2006 Sb. m. s.Sdělení Ministerstva zahraničních věcí týkající se změn dvoustranné mezinárodní smlouvy v oblasti zdravotnictví mezi Českou republikou a Zambijskou republikou

https://www.zakonyprolidi.cz/ms/2006-52
Datum vyhlášení 16.05.2006
Platnost od 26.06.1998
Aktuální znění 26.06.1998

52

SDĚLENÍ

Ministerstva zahraničních věcí

Ministerstvo zahraničních věcí sděluje, že dnem 26. června 1998 na základě ukončení jednání mezi Českou republikou a Zambijskou republikou o sukcesi do dvoustranných mezinárodních smluv pozbyly platnosti ve vztazích mezi Českou republikou a Zambijskou republikou článek 9 odstavec 2 a článek 11 odstavec 4 Dohody mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Zambijské republiky o spolupráci v oblasti zdravotnictví a lékařských věd, podepsané v Praze dne 18. června 1987 a vyhlášené pod č. 48/1989 Sb.

Verze

č. Znění od - do Novely Poznámka
1. 26.06.1998 Aktuální znění (exportováno 01.10.2020 02:09)
0. 26.06.1998 Vyhlášené znění