Sdělení č. 51/2006 Sb. m. s.Sdělení Ministerstva zahraničních věcí týkající se změn dvoustranné mezinárodní smlouvy v oblasti zdravotnictví mezi Českou republikou a Mosambickou republikou

https://www.zakonyprolidi.cz/ms/2006-51
Datum vyhlášení 16.05.2006
Platnost od 17.09.2004
Aktuální znění 17.09.2004

51

SDĚLENÍ

Ministerstva zahraničních věcí

Ministerstvo zahraničních věcí sděluje, že dnem 17. září 2004 na základě ukončení jednání mezi Českou republikou a Mosambickou republikou o sukcesi do dvoustranných mezinárodních smluv pozbyly platnosti ve vztazích mezi Českou republikou a Mosambickou republikou článek 9 odstavec 2 a článek 11 odstavec 3 Dohody mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Mosambické lidové republiky o spolupráci v oblasti zdravotnictví a lékařských věd, podepsané v Maputu dne 12. května 1982 a vyhlášené pod č. 71/1987 Sb.

Verze

č. Znění od - do Novely Poznámka
1. 17.09.2004 Aktuální znění (exportováno 30.09.2020 11:02)
0. 17.09.2004 Vyhlášené znění