Sdělení č. 13/2006 Sb. m. s.Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o prodloužení platnosti Prováděcího programu kulturní, školské a vědecké spolupráce mezi vládou České republiky a vládou Republiky Slovinsko na léta 2003 - 2005

https://www.zakonyprolidi.cz/ms/2006-13
Datum vyhlášení 25.01.2006
Uzavření smlouvy 11.11.2005
Platnost od 25.01.2006
Aktuální znění 25.01.2006

13

SDĚLENÍ

Ministerstva zahraničních věcí

Ministerstvo zahraničních věcí sděluje, že výměnou not ze dne 11. listopadu 2005 a 29. prosince 2005 v Lublani a v Praze byla prodloužena platnost Prováděcího programu kulturní, školské a vědecké spolupráce mezi vládou České republiky a vládou Republiky Slovinsko na léta 2003 - 2005, podepsaného v Praze dne 6. prosince 2002, vyhlášeného pod č. 11/2003 Sb. m. s.

Platnost Prováděcího programu je v souladu s ustanovením článku 40 prodloužena do 31. prosince 2006.

Verze

č. Znění od - do Novely Poznámka
1. 25.01.2006 Aktuální znění (exportováno 15.08.2020 10:48)
0. 25.01.2006 Vyhlášené znění