Sdělení č. 77/2005 Sb. m. s.Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o ukončení platnosti Smlouvy mezi Československou socialistickou republikou a Mongolskou lidovou republikou o úpravě dvojího státního občanství

https://www.zakonyprolidi.cz/ms/2005-77
Datum vyhlášení 01.08.2005
Uzavření smlouvy 11.05.2005
Platnost od 20.11.2005
Aktuální znění 20.11.2005

77

SDĚLENÍ

Ministerstva zahraničních věcí

Ministerstvo zahraničních věcí sděluje, že po vyslovení souhlasu Parlamentem České republiky prezident republiky schválil dne 11. května 2005 ukončení platnosti Smlouvy mezi Československou socialistickou republikou a Mongolskou lidovou republikou o úpravě dvojího státního občanství, podepsané v Ulánbátaru a v Praze dne 9. července 1984 a vyhlášené pod č. 96/1985 Sb. Česká republika vypověděla Smlouvu dne 17. května 2005 v souladu s druhým odstavcem jejího článku 17 a platnost Smlouvy bude ukončena dne 20. listopadu 2005.

Verze

č. Znění od - do Novely Poznámka
1. 20.11.2005 Aktuální znění (exportováno 14.08.2020 11:22)
0. 01.08.2005 Vyhlášené znění