Sdělení č. 76/2005 Sb. m. s.Sdělení Ministerstva zahraničních věcí, kterým se mění sdělení č. 26/2005 Sb. m. s. o Smlouvě mezi Českou republikou a Slovenskou republikou o spolupráci v boji proti trestné činnosti, při ochraně veřejného pořádku a při ochraně státních hranic

https://www.zakonyprolidi.cz/ms/2005-76
Datum vyhlášení 01.08.2005
Uzavření smlouvy 24.03.2005
Platnost od 01.04.2005
Aktuální znění 01.04.2005

76

SDĚLENÍ

Ministerstva zahraničních věcí,

kterým se mění sdělení č. 26/2005 Sb. m. s. o Smlouvě mezi Českou republikou a Slovenskou republikou o spolupráci v boji proti trestné činnosti, při ochraně veřejného pořádku a při ochraně státních hranic

Ministerstvo zahraničních věcí sděluje, že Velvyslanectví Slovenské republiky v Praze oznámilo notou ze dne 24. března 2005 v souladu s článkem 26 odstavec 2 Smlouvy mezi Českou republikou a Slovenskou republikou o spolupráci v boji proti trestné činnosti, při ochraně veřejného pořádku a při ochraně státních hranic, podepsané v Bratislavě dne 27. ledna 2004 a publikované pod č. 26/2005 Sb. m. s., že s účinností od 1. dubna 2005 došlo k reorganizaci regionálních útvarů úřadu hraniční a cizinecké policie Prezídia Policejního sboru Slovenské republiky a v důsledku toho i ke změně článku 10 odstavec 1 písmeno a) v části „ve Slovenské republice“ uvedené Smlouvy, který nově zní:

„a) policejní orgány:

- Ředitelství hraniční a cizinecké policie Nitra,

- Ředitelství hraniční a cizinecké policie Banská Bystrica,

- Krajské ředitelství Policejního sboru v Trnavě,

- Krajské ředitelství Policejního sboru v Trenčíně,

- Krajské ředitelství Policejního sboru v Žilině,

- Oblastní správa železniční policie Trnava,

- Oblastní správa železniční policie Žilina,“.

Verze

č. Znění od - do Novely Poznámka
1. 01.04.2005 Aktuální znění (exportováno 14.08.2020 13:33)
0. 01.04.2005 Vyhlášené znění