Sdělení č. 60/2005 Sb. m. s.Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o ukončení platnosti Dohody mezi vládou České republiky a vládou Litevské republiky o výměně stážistů

https://www.zakonyprolidi.cz/ms/2005-60
Datum vyhlášení 18.05.2005
Platnost od 31.12.2004
Aktuální znění 31.12.2004

60

SDĚLENÍ

Ministerstva zahraničních věcí

Ministerstvo zahraničních věcí sděluje, že v souvislosti se vstupem České republiky a Litevské republiky do Evropské unie Litevská republika v rámci harmonizace smluvní základny s právem Evropského společenství a Evropské unie vypověděla Dohodu mezi vládou České republiky a vládou Litevské republiky o výměně stážistů, podepsanou dne 31. března 2000*), a to v souladu s jejím článkem 8 odstavec 2. Platnost Dohody tak byla ukončena dnem 31. prosince 2004.

Poznámky pod čarou

*) Dohoda mezi vládou České republiky a vládou Litevské republiky o výměně stážistů, podepsaná dne 31. března 2000, byla publikovaná pod č. 6/2001 Sb. m. s.

Verze

č. Znění od - do Novely Poznámka
1. 31.12.2004 Aktuální znění (exportováno 25.09.2020 15:38)
0. 31.12.2004 Vyhlášené znění