Sdělení č. 55/2005 Sb. m. s.Sdělení Ministerstva zahraničních věcí, doplňující sdělení Ministerstva zahraničních věcí, vyhlášené pod č. 14/2005 Sb. m. s.

https://www.zakonyprolidi.cz/ms/2005-55
Datum vyhlášení 11.05.2005
Platnost od 11.05.2005
Aktuální znění 11.05.2005

55

SDĚLENÍ

Ministerstva zahraničních věcí,

doplňující sdělení Ministerstva zahraničních věcí, vyhlášené pod č. 14/2005 Sb. m. s.

Ministerstvo zahraničních věcí sděluje, že v rámci harmonizace smluvní základny České republiky s právem Evropských společenství a Evropské unie byla na základě výpovědi Českou republikou ukončena platnost Obchodní dohody mezi Československou socialistickou republikou a Gabunskou republikou, podepsané v Libreville dne 19. listopadu 1971 a vyhlášené pod č. 7/1972 Sb. Platnost Obchodní dohody skončila dne 19. listopadu 2004.

Verze

č. Znění od - do Novely Poznámka
1. 11.05.2005 Aktuální znění (exportováno 26.01.2021 19:49)
0. 11.05.2005 Vyhlášené znění