Sdělení č. 44/2005 Sb. m. s.Sdělení Ministerstva zahraničních věcí, doplňující sdělení Ministerstva zahraničních věcí, vyhlášené pod č. 113/2004 Sb. m. s.

https://www.zakonyprolidi.cz/ms/2005-44
Datum vyhlášení 08.04.2005
Platnost od 01.05.2004
Aktuální znění 01.05.2004

44

SDĚLENÍ

Ministerstva zahraničních věcí, doplňující sdělení Ministerstva zahraničních věcí, vyhlášené pod č. 113/2004 Sb. m. s.

Ministerstvo zahraničních věcí sděluje, že v rámci harmonizace smluvní základny České republiky s právem Evropských společenství a Evropské unie byla na základě vzájemné shody smluvních stran ukončena platnost Ujednání o poštovních a telekomunikačních službách mezi Československou socialistickou republikou a Rakouskou republikou, sjednaného ve Vídni dne 9. července 1982 a vyhlášeného v částce 14/1984 Sb. Platnost Ujednání skončila dne 1. května 2004.

Verze

č. Znění od - do Novely Poznámka
1. 01.05.2004 Aktuální znění (exportováno 27.09.2020 13:19)
0. 01.05.2004 Vyhlášené znění