Sdělení č. 30/2005 Sb. m. s.Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o ukončení platnosti Smlouvy o přátelství a spolupráci mezi Československou socialistickou republikou a Afghánskou demokratickou republikou, sjednané v Praze dne 24. června 1981 a vyhlášené pod č. 21/1983 Sb.

https://www.zakonyprolidi.cz/ms/2005-30
Datum vyhlášení 04.03.2005
Uzavření smlouvy 23.11.1999
Platnost od 30.04.2004
Aktuální znění 30.04.2004

30

SDĚLENÍ

Ministerstva zahraničních věcí

Ministerstvo zahraničních věcí sděluje, že po vyslovení souhlasu Parlamentem České republiky prezident republiky schválil dne 23. listopadu 1999 ukončení platnosti Smlouvy o přátelství a spolupráci mezi Československou socialistickou republikou a Afghánskou demokratickou republikou, sjednané v Praze dne 24. června 1981 a vyhlášené pod č. 21/1983 Sb. Platnost uvedené smlouvy byla ukončena na základě článku 62 Vídeňské úmluvy o smluvním právu*) v důsledku podstatné změny poměrů, a to dnem 30. dubna 2004.

Poznámky pod čarou

*) Vídeňská úmluva o smluvním právu, přijatá ve Vídni dne 23. května 1969, byla vyhlášená pod č. 15/1988 Sb.

Verze

č. Znění od - do Novely Poznámka
1. 30.04.2004 Aktuální znění (exportováno 07.08.2020 19:47)
0. 30.04.2004 Vyhlášené znění