Sdělení č. 28/2005 Sb. m. s.Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o dodatečném prohlášení České republiky k Úmluvě o ochraně osob se zřetelem na automatizované zpracování osobních dat, otevřené k podpisu ve Štrasburku dne 28. ledna 1981

https://www.zakonyprolidi.cz/ms/2005-28
Datum vyhlášení 04.03.2005
Uzavření smlouvy 24.09.2003
Platnost od 25.12.2003
Aktuální znění 25.12.2003

28

SDĚLENÍ

Ministerstva zahraničních věcí

Ministerstvo zahraničních věcí sděluje, že dne 24. září 2003 bylo po vyslovení souhlasu Parlamentem a po podpisu prezidentem republiky učiněno následující prohlášení České republiky k Úmluvě o ochraně osob se zřetelem na automatizované zpracování osobních dat, otevřené k podpisu ve Štrasburku dne 28. ledna 1981*):

„Česká republika prohlašuje, že podle článku 3 odstavce 2 písmene c) Úmluvy o ochraně osob se zřetelem na automatizované zpracování osobních dat uplatní tuto Úmluvu rovněž na soubory osobních údajů, které se nezpracovávají automatizovaně.“

Prohlášení vstoupilo v platnost pro Českou republiku dne 25. prosince 2003.

Poznámky pod čarou

*) Úmluva o ochraně osob se zřetelem na automatizované zpracování osobních dat ze dne 28. ledna 1981 byla publikována pod č. 115/2001 Sb. m. s.

Verze

č. Znění od - do Novely Poznámka
1. 25.12.2003 Aktuální znění (exportováno 09.08.2020 01:35)
0. 25.12.2003 Vyhlášené znění