Sdělení č. 108/2005 Sb. m. s.Sdělení Ministerstva zahraničních věcí k platnosti dvoustranných mezinárodních smluv ve vztazích mezi Českou republikou a Novým Zélandem

https://www.zakonyprolidi.cz/ms/2005-108
Datum vyhlášení 13.10.2005
Platnost od 27.07.2005
Aktuální znění 27.07.2005

108

SDĚLENÍ

Ministerstva zahraničních věcí

Ministerstvo zahraničních věcí sděluje, že dne 27. července 2005 bylo ukončeno jednání mezi Českou republikou a Novým Zélandem o sukcesi do dvoustranných mezinárodních smluv. Ve vztazích mezi Českou republikou a Novým Zélandem na základě výměny not ze dne 25. září 2000, ze dne 1. listopadu 2001, ze dne 4. prosince 2001 a ze dne 27. července 2005 pozbylo platnosti Reciproční prohlášení mezi Československou socialistickou republikou a Novým Zélandem o částečném osvobození příjmů od zdanění, sjednané ve Wellingtonu dne 20. května 1969.

Verze

č. Znění od - do Novely Poznámka
1. 27.07.2005 Aktuální znění (exportováno 14.08.2020 10:27)
0. 27.07.2005 Vyhlášené znění